Zet uw gemeente niet op achterstand, kies voor cultuur

Nieuws | 21 mrt 2018

Laat uw stem gelden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vandaag

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in meer dan 300 gemeenten. Ook op het gebied van cultuur is hier het nodige te kiezen. In de afgelopen jaren was er sprake van sterke afname van de subsidies van rijk, provincie en gemeenten. Ook musea zijn hierdoor getroffen. Zo blijkt uit Museumcijfers 2016 dat musea 34 miljoen euro meer eigen inkomsten wisten te genereren, maar de omzet stagneerde door teruglopende overheidssubsidies.

De hoogste tijd om het tij te keren

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor 61% van het cultuurbudget van bijna 3 miljard euro. In de visiebrief Cultuur in een open samenleving schrijft minister Ingrid van Engelshoven van OCW dat het kabinet voor deze regeerperiode 325 miljoen euro extra investeert in cultuur omdat, zo stelt het regeerakkoord van Rutte III, “cultuur het individu verrijkt en de samenleving verbindt.” Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van vorige periode en een krachtig signaal over het belang van cultuur richting publiek, maar ook richting gemeentelijke politiek. Uw invloed op de verdeling van de 3 miljard euro, kunt u een stem geven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zodat ook op gemeentelijk en regionaal niveau meer geïnvesteerd wordt in cultuur.

Meer publiek door extra investeringen

Om voor musea een breed publiek te bereiken met verrassende tentoonstellingen en aantrekkelijke educatieve activiteiten, is de extra financiële injectie van het kabinet voor de komende jaren meer dan welkom. Het is straks aan de gemeenten om hun rol scherp te zien en ook extra te investeren in een b(l)oeiende leefomgeving met karakter waar musea – in meerdere opzichten – zo’n belangrijke rol bij spelen. Ter inspiratie:

  • Stadsmuseum Harderwijk wist in 2014 met behulp van gemeente en provincie het museum een complete facelift te geven. Afgelopen jaar zorgden de tentoonstellingen Vilmos Huszár en 100 jaar De Stijl voor 30 tot 50% meer betalende bezoekers dan gewoonlijk in het museum. Investeringen van overheden hebben het museum levendig gemaakt en daarbij een duidelijke keuze gemaakt voor een betekenisvolle stad.
  • Museum Drachten werkt aan de renovatie van museumwoning Van Doesburg-Rinsemahuis. Van Doesburg realiseerde in Drachten zijn eerste grote opdracht, het kleurontwerp voor 16 middenstandswoningen. Het museum wist afgelopen jaar 35.000 bezoekers te trekken, twee keer zoveel als het jaar ervoor.
  • Om het voor scholen meer vanzelfsprekend te maken een kunstproject in het curriculum te hebben, ontwikkelde het Kröller-Müller Museum samen met basisscholen uit Ede en Apeldoorn de Digitale Scheurkalender; een applicatie voor het digitale schoolbord op scholen die zorgt voor een laagdrempelige kennismaking met kunst, cultuur en erfgoed en de verbinding legt met andere schoolvakken. De gemeente dekte de kosten en scholen die er mee aan de slag wilden, kregen alles vergoed.  

Zo geven musea een belangrijk gezicht aan de lokale en regionale cultuur, en werpen licht op onze identiteit. Naast sociale en maatschappelijke binding, dragen zij ook bij aan de welvaart van een gemeente, als trekpleister voor bezoekers. De publicatie De schat van de stad (2011) gaat hier dieper op in; welvaartswinst komt ook tot uiting bij de inwoners van een gemeente door stijgende huizenprijzen en grondwaarde. Juist steden waar zich aantrekkelijke musea bevinden, trekken makkelijker (internationale) bedrijven. Musea hebben eveneens een positief effect op de bestedingen van toeristen, zo leren we ook van het De Stijl-jaar dat met 110 miljoen euro aan totale bestedingen uiterst succesvol is verlopen, zo heeft NBTC berekend. En ook daar gaat het over wanneer u uw keuze maakt voor een nieuwe gemeenteraad. Zet uw gemeente niet op achterstand, kies voor cultuur op 21 maart.

Stef Oosterloo, interim directeur Museumvereniging

Deel dit nieuws