Waar gaan we voor?

Als aanjager van, voor en in de museumsector werkt de Museumvereniging aan het realiseren van een toekomstbestendige sector waarmee iedereen zich verbonden voelt. Want een sterke museumsector verbindt de samenleving.

Waar gaan we voor?

Het is de missie van de Museumvereniging een toekomstbestendige museumsector te realiseren waarmee iedereen zich verbonden voelt.

Aan de hand van 5 speerpunten zorgen we voor verbinding met het publiek, activeren en faciliteren we kennisdeling tussen leden en behartigen we de belangen van de museumsector bij de overheid.