Vier culturele instanties slaan handen ineen

Nieuws | 08 mrt 2020

Musea hebben in moeilijke jaren ondernemerschap getoond. Zo hebben zij hun eigen inkomsten tussen 2013 en 2018 met 39% weten laten doen stijgen, waardoor de totale omzet van musea in deze periode per saldo met 20% toenam. De lichte daling van 9 miljoen euro in 2018 kwam vooral door minder sponsoring en minder giften van bedrijven en particulieren. Het initiatief van vier grote culturele Haarlemse instellingen, waaronder het Frans Hals Museum en Teylers Museum, is een mooi voorbeeld hoe organisaties gezamenlijk kunnen optrekken om meer bewustwording te creëren over het nalaten aan culturele instellingen. Zodat - mede dankzij financiële steun uit nalatenschappen - ook toekomstige generaties zich in alle vrijheid kunnen laten verrassen door museale collecties.

Ga verder naar dit bericht op Haarlems Weekblad

Deel dit nieuws