Verwonderen

Collectiewaarde

Musea zijn de schatkamers van de samenleving, waar jong en oud veel kunnen leren en beleven. Ze zijn het geheugen van stad, streek en land.

Schatkamers van objecten en verhalen van (inter)nationale, regionale en lokale betekenis

De objecten die musea bewaren, of ze nu een lokale, regionale, nationale of internationale betekenis hebben, zijn belangrijk voor ons allemaal. Ze geven uitdrukking aan een gedeelde geschiedenis en aan onze identiteit. Collecties geven gestalte aan de tijdgeest, door specifieke invalshoeken te kiezen en objecten te combineren. 

Veel musea bieden met hun collecties ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Dit creëert directe waarde voor de landbouw of ruimtelijke ordening of levert een bedrijfstak kennis op. Zo resulteerde onderzoek op duizenden opgeprikte bijen in Naturalis in een economische waarde van 16 miljoen euro voor de appeloogst in Nederland. 

Museumdirecteur Sigrid Ivo & de collectiewaarde van musea