Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten

Nieuws | 22 jan 2018

Kunsten '92 organiseert Verkiezingsconferentie in Leeuwarden

Op 2 februari a.s. organiseert Kunsten '92 in Leeuwarden de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten, in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze bijeenkomst gaan cultuursector, burgemeesters, wethouders en ambtenaren met elkaar in gesprek. 

Kunst, cultuur en erfgoed halen de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren. Welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk? Met sprekers als Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok, burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, en creatief gangmaker van het eerste uur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad Sjoerd Bootsma. En een prominente rol voor de in ruimen getale aanwezige burgemeesters en cultuurwethouders uit verschillende landsdelen. 


Informatie over deelsessies

Met de doelgroep van deze bijeenkomst - bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen, cultuurfondsen, kunsthogescholen, erfgoedinstellingen en cultuureducatie-professionals – beantwoorden we in verschillende sessies vragen op het gebied van actuele thema's. Klik hier voor een overzicht van de deelsessies.

In de interactieve deelsessies staat de beantwoording van een centrale vraag centraal. In de deelsessie wordt aan de hand van best practices en input van deelnemers toegewerkt naar enkele concrete antwoorden hierop. Deze antwoorden vormen input voor het plenaire debat in de middag. Bij elke sessie zijn wethouders aanwezig en neemt een wethouder die zijn actuele uitdaging in de gemeente als centrale vraag heeft ingebracht het voortouw. 

Praat met o.a. Birgit Donker (Mondriaanfonds) en Tweede Kamerlid Vera Bergkamp over talent en atelierbeleid of ga naar buiten met Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) en zie hoe je je culturele 'kernwaarde' bepaalt ten behoeve van de Omgevingsvisie. Discussieer met wethouders en Raad voor Cultuur over de kracht van de regio of ga met LKCA aan de slag met hun concrete programma 'Cultuur deel je'. De vraag hoe je de burgers bij je (cultuur)beleid betrekt komt aan de orde in de sessie van de European Cultural Foundation en Netwerk Democratie. Deel je ideeën over de  arbeidsmarkt (en Fair Practice Code) of test de Cultuurwijzer. Kiezen kan pas op de dag zelf, bij de lunch.

Kijk voor meer informatie over de deelsessies en het complete programma van de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten op de website van Kunst '92.


Vanuit de Museumvereniging

Vanuit de Museumvereniging zullen Public Affairs-medewerkers Amber Leguit en Lodewijk Kuiper de Verkiezingsconferentie bijwonen. In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen schreven zij de handleiding Lobbyen bij de gemeente 2018. Met daarin praktische tips en tricks over lobbyen en adviezen over welke boodschap af te geven, op het juiste moment, bij de juiste persoon.

Deel dit nieuws