Verbinden

Verbindingswaarde

Musea zijn de schakel tussen het verleden en heden. Ze zorgen voor verbinding met het grote verhaal van de mensheid, de wonderen van de natuur en de fascinerende wereld van objecten. 

Tussen verschillende groepen in de samenleving fungeert het museum als netwerker en mediator

Net als veel andere culturele instellingen zijn musea een afspiegeling van iemands persoonlijke identiteit. Een puber die verhalen hoort van zijn grootvaders tijd in Indonesië. Een oudere die objecten uit zijn of haar jeugd herkent. Een mantelzorger en zijn partner met dementie die weer nader tot elkaar komen door samen van kunst te genieten. Actuele thema's krijgen binnen het museum een context, waardoor dialoog mogelijk wordt. De duizenden vrijwilligers en vrienden die zich binden aan het museum vormen een groot maatschappelijk kapitaal.

Museumvrijwilliger Helga Vervoorn & de verbindende waarde van musea