Veiligheid staat voorop in musea

Nieuws | 01 nov. 2020

De Museumvereniging heeft kennisgenomen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag van de Nederlandse kunstenaar Julian Andeweg. De omvang en intensiteit van de meldingen zijn schokkend.

Lees meer

Museumpubliek en museummedewerkers hebben recht op een veilige omgeving en maximale bescherming tegen bedreigingen van welke aard dan ook. Een open, respectvolle en welkome omgang met de bezoekers, leveranciers, vrijwilligers en medewerkers vindt de branche van groot belang. De Museumvereniging, namens ruim 400 musea, is daarom aangesloten bij mores.online, meldpunt voor ongewenst omgangsvormen. De museumsector hecht aan goed en eigentijds werkgeverschap om zo te zorgen voor een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties. 

Ethische Code 

Alle musea zijn door de Ethische Code al verplicht om voor een veilig klimaat te zorgen voor meer dan 30 miljoen bezoeken per jaar, 80 miljoen voorwerpen en allen die in musea werkzaam zijn. Het gaat om 27.000 vrijwilligers en stagiairs, 13.000 mensen met een dienstverband en vele anderen die als zelfstandige of vanuit leveranciers voor kortere duur bij de musea werkzaam zijn.

Mensen die in de museumsector te maken hebben of hebben gehad met ongewenste omgangsvormen kunnen contact opnemen via mores.online.

Via bovenstaande 'lees meer-link' komt u bij het persbericht dat museum Bonnefanten n.a.v. de publicatie in NRC heeft uitgedaan.

Deel dit nieuws