Tweede Kamerverkiezingen 2017

Verkiezingen

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 heeft de Museumvereniging vier standpunten aangedragen:

 1. Verbetering van de positie van musea in het basisonderwijs.
 2. Steun van de overheid bij het aankopen van collectiestukken.
 3. Het behoud van de Geefwet.
 4. Zichtbaarheid van collecties, met aandacht voor de indemniteitsregeling en het beperken van verzekeringskosten.

We hebben met verschillende Kamerleden gesproken over deze onderwerpen, maar ook concrete input geleverd aan de verkiezingsprogrammacommissies van verschillende politieke partijen. Namens de Nederlandse musea hebben we onze visie gedeeld, zodat de politieke partijen die kunnen meenemen bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma en richting de volgende kabinetsperiode. Nu de economische vooruitzichten positief zijn, adviseren wij Kamerleden hoe zij de culturele sector en in het bijzonder musea meer financiële speelruimte kunnen bieden. Zodat musea weer beter hun maatschappelijke taak kunnen vervullen: het verrassen en verrijken van bezoekers en gemeenschappen door middel van hun collecties.

In dit document, dat ook gedeeld is met de verschillende partijen, geven wij onze uitgebreide visie op de standpunten en wat wij hier samen met onze leden aan kunnen bijdragen. Ook opgenomen is onze visie op de rol van cultuur, en specifiek van musea daarbinnen – waarbij de vijf waarden van musea tot uiting komen.

Conceptverkiezingsprogramma’s

De belangrijkste thema's die eruit springen in de conceptverkiezingsprogramma’s in november 2016 staan hieronder weergegeven.

 • Geefwet
  De VVD en de CU spreken zich uit voor een voortzetting van de Geefwet, die schenkingen aan culturele instellingen aantrekkelijker maakt. De Museumvereniging heeft zich in haar inbreng richting alle partijen hier hard voor gemaakt. Indemniteit en niet-verzekeren Zowel VVD als D66 willen dat de overheid garant staat wanneer musea tijdelijk stukken uit een buitenlandse of privécollectie tentoonstellen. Voor volledige garantstelling door de overheid voor buitenlandse bruiklenen maakt de Museumvereniging zich al jaren hard en heeft dit opnieuw onder de aandacht gebracht richting de verkiezingen.

 • Cultuureducatie
  Zowel VVD, PvdA, D66 als CU spreken zich uit voor cultuureducatie op scholen. De partijen leggen hun eigen accenten. Zo spreekt de PvdA zich uit voor een volwaardige plek voor cultuur in een curriculum, terwijl de CU stelt dat de scholen hier zelf een eigen invulling aan mogen geven.

 • Aankoopfonds
  Voor D66 is het vitaal houden van de Collectie Nederland essentieel. De partij wil daarom de middelen van het Aankoopfonds en het Mondriaanfonds aanvullen en een erfgoed trust in het leven roepen. De Museumvereniging heeft zich in haar inbreng uitgesproken voor een aanvulling van de beide fondsen.

 • Regionale spreiding
  Een meerderheid van de partijen – VVD, PvdA, SP, D66, CDA, CU – heeft aandacht voor regionale spreiding van het cultuurbudget. Waar een partij als D66 stelt dat er meer rekening moet worden gehouden met regionale behoeften, is de VVD van mening dat er meer balans in de budgetten tussen de verschillende regio’s mag zijn. De PvdA wil dat de landelijke basisinfrastructuur, de landelijke fondsen en het lokale en regionale beleid beter op elkaar worden afgestemd.
Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.