Twee leden Raad van Toezicht

Vacature | 05 mrt 2019

Stichting Haags Historisch Museum zoekt twee leden Raad van Toezicht

Organisatie: Stichting Haags Historisch Museum
Omvang: De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar
Locatie: Den Haag
Sluitingsdatum: 26 maart 2019


Stichting Haags Historisch Museum zoekt twee leden Raad van Toezicht

Stichting Haags Historisch Museum bestaat uit het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort, beide gelegen aan de Hofvijver in Den Haag. Het Haags Historisch Museum verrijkt, boeit en inspireert mensen met de geschiedenis en het erfgoed van Den Haag. Het Museum de Gevangenpoort betrekt een breed publiek bij de geschiedenis van het strafrecht in Nederland.

Het Haags Historisch Museum staat aan de vooravond van een vernieuwingsslag. Het museum ontwikkelt onder leiding van de directeur-bestuurder en een onlangs aangestelde directeur Vernieuwing een ambitieus plan voor de modernisering van de presentaties, de renovatie van het museumgebouw en het versterken van de organisatie. Dit plan zal een belangrijk onderdeel zijn van het beleidsplan dat eind 2019 voor de cultuurplanperiode 2021-24 bij de gemeente Den Haag zal worden ingediend.

In verband met aflopende zittingstermijnen zoekt de Stichting Haags Historisch Museum:

twee leden Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Ook stimuleert en adviseert de Raad de directie bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Een Raad met een rijke diversiteit aan leden is sterker en effectiever. Om die reden streeft de Raad naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van zijn leden. De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De leden worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal twee termijnen van vier jaar.

De Raad zoekt een lid met een museale achtergrond (bijvoorbeeld een acterend museumdirecteur); en een lid met specifieke deskundigheid op het gebied van marketing en bedrijfskunde.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden de volgende eisen:

  • toepassen code culturele diversiteit
  • toepassen governance code cultuur
  • beschikken over relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
  • beschikken over een voor de museale wereld relevant netwerk (politiek, cultuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) en bereid zijn dit in te zetten voor de Stichting
  • affiniteit met de missie en strategie van beide musea en met (de geschiedenis van) Den Haag

Sollicitaties

Stuurt u uw reactie met motivatie en CV gaarne per email uiterlijk 26 maart 2019 naar Marco van Baalen, directeur-bestuurder (vanbaalen@haagshistorischmuseum.nl). U kunt bij hem ook het Reglement voor de Raad van Toezicht opvragen. Kennismakingsgesprekken zijn gepland op dinsdag 16 en/of donderdag 18 april 2019.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marco van Baalen (06-54 30 46 21) of met Judith Jeurissen, lid van de Raad van Toezicht (06-52 74 45 85).

www.haagshistorischmuseum.nl
www.gevangenpoort.nl