Tussenevaluatie evaluatie Erfgoedwet.

Nieuws | 08 feb. 2021

Vandaag heeft de Commissie Collectie Nederland, onder voorzitterschap van Sybrand van Haersma Buma, tussenadvies uitgebracht aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) om te betrekken bij de op handen zijnde evaluatie van de Erfgoedwet. 

In dit advies schetst de commissie de contouren van een dynamische Collectie Nederland en haar ideeën voor een mogelijk nieuwe wijze van beschermen. Het advies van de Commissie is actueel en urgent want door de coronapandemie zullen, ondanks de noodsteun, de financiële tekorten van musea in 2021 verder oplopen. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat allen deze crisis zullen doorstaan en zouden collecties in het gedrang kunnen komen. 

De Museumvereniging is verheugd dat de Commissie oog heeft voor het beschermen van roerend cultureel erfgoed in publiek bezit - o.a. bij gemeenten - en daarnaast voor dat in particulier bezit. En dat de commissie daar in financiële zin consequenties aan verbindt om objecten, collecties of ensembles te kunnen behouden voor Nederland door wettelijke verankering van het Nationaal Aankoopfonds. We ondersteunen daarom het pleidooi van de Commissie om het beschikbare budget in dit fonds te verdubbelen naar 100 miljoen euro.  

Over de nadere uitwerking van de beschermingscriteria denkt de Museumverenging graag met de commissie mee.    

Meer informatie

Op de website van de Raad voor Cultuur is meer informatie te vinden en is het advies te downloaden.   

Deel dit nieuws