Taskforce schat € 1.5 miljard inkomstenderving voor komend seizoen

Nieuws | 28 aug. 2021

Bij de start van het nieuwe culturele seizoen heeft de Taskforce culturele en creatieve sector een berekening gemaakt van de derving van publieksinkomsten in de verschillende culturele deelsectoren. Hiervoor hebben de betreffende brancheverenigingen, waaronder de Museumvereniging, hun leden gevraagd in welke mate zij inschatten dat het publiek weer terugkomt en de publieksinkomsten zich herstellen. Op basis daarvan is de verwachting voor dit najaar voor musea 50% publieksinkomsten ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor podia en presentatie-instellingen is dit circa 40% en 65% voor bioscopen. De omzetderving leidt opnieuw tot financiële tekorten. Het moment waarop de culturele en creatieve sector zich volledig zal hebben hersteld van deze crisis is nog niet in zicht. 

Lees meer
Deel dit nieuws