Strengere maatregelen van kracht - ook voor musea

Nieuws | 29 sep. 2020

Tijdens de persconferentie van het kabinet van 28 september is duidelijk geworden dat strengere landelijke maatregelen onontkoombaar zijn. Hoewel cultuur daarbij zoveel mogelijk wordt ontzien, gelden ook voor musea - in ieder geval voor de komende drie weken - opnieuw enkele strengere maatregelen.

Uitgangspunt blijft dat de volksgezondheid voorop staat. Alleen samen krijgen we dit virus onder controle. Als Museumvereniging zijn we wel blij dat we niet hoeven terug te keren naar een periode van verplichte volledige sluiting.

Reserveren verplicht

Voor museumbezoek wordt reserveren weer verplicht, online of telefonisch. Een deel van de musea hield dat sowieso nog aan. Dat betekent drie weken geen spontaan museumbezoek. Uit de enquête die we hebben gehouden onder publiek, weten we dat bezoekers eenduidigheid juist prettig vinden en deze maatregel bijdraagt aan een gevoel van veiligheid. 

Maximaal vier personen horeca

Er is een maximum van 30 personen bij zakelijke evenementen, groepsactiviteiten en -arrangementen binnen en 40 als het buiten plaatsvindt, mits op anderhalve meter afstand en als het oppervlak het toelaat. Wat betreft horecavoorzieningen is het horecaprotocol van kracht. Daarin is ​gewijzigd dat groepen maximaal uit 4 personen bestaan, tenzij het huishouden betreft. Ook zijn de openingstijden aangepast.   

Beperken reisbewegingen

Het kabinet roept op tot het beperken van de reisbewegingen, in het bijzonder naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Dat raakt musea in deze steden.

Thuiswerken

Verder geldt dat thuiswerken weer de norm is, tenzij het echt niet anders kan. Dat geldt dus ook voor museummedewerkers die niet noodzakelijk zijn om open te kunnen voor publiek.   

Museumprotocol

Wat van kracht blijft, is het maximum aantal bezoekers per museum op basis van het oppervlak: 1 bezoeker of huishouden per 10 m2. Wél is het raadzaam om af te stemmen met de veiligheidsregio of het museumprotocol volstaat. Lokaal of regionaal kunnen zwaardere maatregelen worden opgelegd. Hier vind je het meest recente Museumprotocol. De passages die zijn veranderd, zijn groen gemarkeerd. Handhaving van het protocol zal naar verwachting strenger worden; daarover is nog overleg met het departement. In het vraaggesprek met de premier bij de persconferentie kwam aanbod dat het belangrijk is dat instellingen hun ventilatie goed op orde hebben. 
 

Deel dit nieuws