Sponsoring en giften

De eigen inkomsten van musea bestaan in 2020 voor 36% uit entreegelden, inclusief de bezoekvergoeding van de Museumkaart. 18% van de eigen inkomsten komt uit private fondsen en 9% uit giften.

In 2020 maakten giften 9% uit van de eigen inkomsten van musea. Hiermee is het een belangrijk onderdeel van het verdienmodel. Om ervoor te zorgen dat bepalingen in wet- en regelgeving omtrent giften zo positief mogelijk zijn voor musea zet de Museumvereniging het onderwerp keer op keer op de agenda bij politici.

Geefwet

Met de Geefwet stimuleert de overheid giften van particulieren en bedrijven aan culturele instellingen, doordat de regeling het particuliere schenkers fiscaal aantrekkelijk maakt om culturele instellingen te steunen. De Geefwet zou oorspronkelijk op 31 december 2017 aflopen, maar mede dankzij de inspanningen van de Museumvereniging blijft de wet.

Dankzij een succesvolle lobby zorgde de Museumvereniging er in 2019 voor dat de Geefwet is behouden, er geen maximering periodiek giften is en giften in natura aftrekbaar zijn gebleven. Ook in 2020 maakt de vereniging zich sterk om ervoor te zorgen dat de bepalingen in de Geefwet musea op een positieve manier blijven beïnvloeden.

Giftenstelsel

Begin 2019  heeft het kabinet het giftenstelsel tegen het licht gehouden. Staatssecretaris van Financiën Snel heeft 28 maart 2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen voor aanpassing van het giftenstelsel. De Geefwet blijft in deze plannen onverminderd behouden. Ook komt er géén maximering van periodieke giften en blijft de aftrekbaarheid van giften in natura behouden.

Filantropie

Recente ontwikkelingen in onze samenleving geven aanleiding voor het formuleren van expliciet overheidsbeleid ten aanzien van filantropie. In de beleidsbrief die minister  voor Rechtsbescherming Dekker oktober 2019 publiceerde, maakt de minister het overheidsbeleid expliciet aan de hand van drie rijksbrede speerpunten: het stimuleren van geefgedrag, het bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en het bevorderen van samenwerking tussen overheid en filantropie.

Tweejaarlijks onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen in geefgedrag laat Minister Dekker de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) tweejaarlijks onderzoek doen naar de giften aan goede doelen. Ook zal het onderzoek door zowel de overheid als de sector filantropie benut worden in de beleidsvorming. Omdat giften voor musea heel belangrijk zijn, is dit belangrijk voor de sector. Waar giften in 2017 7% (36 miljoen) van de eigen inkomsten uitmaakte, is dat in 2020 (27 miljoen).

Conceptwetsvoorstel gulle gevers

In 2018 publiceerde Minister voor Rechtsbescherming Dekker een conceptwetsvoorstel dat de gegevens van gulle gevers (giften boven de € 15.000) wilde publiceren. In de brief van 18 oktober laat de minister weten dat hij werkt aan een regeling om (buitenlandse) donaties aan maatschappelijke organisaties in Nederland transparanter te maken. Daarnaast belooft hij rekening te houden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs. Hiermee komt hij tegemoet aan de brede kritiek op het conceptwetsvoorstel van 2018 van vele maatschappelijke organisaties, waaronder de Museumvereniging.