Secties en kringen

De Museumvereniging heeft negen secties die kennis met elkaar delen. De besturen worden gevormd door collega's uit de museumsector, zij organiseren rondetafelgesprekken, studiedagen en –reizen.

Meedoen?

Werk je bij een lidinstelling van de Museumvereniging of ben je hier als zzp-er tenminste zes maanden verbonden? Dan kun je participant worden van een of meer van de negen secties. Meld je aan op Museumcontact.nl

Negen secties 

 • Collecties
  Het beheer en behoud van museale collecties, dat is waar de sectie Collecties zich mee bezighoudt. Ze wisselen kennis uit rondom registratie, conservering, beheer, bruikleenverkeer en tentoonstellen van museale objecten.

 • Culturen
  De sectie Culturen richt zich op medewerkers van de volkskundige, volkenkundige en cultuurhistorische musea van Nederland.

 • SIMIN
  SIMIN ofwel Sectie Informatieverzorging Musea, houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom digitalisering en inzet van informatietechnologie in musea, standaardisering en normering, digitale duurzaamheid en born digital erfgoed.  

 • PR & Marketing
  De sectie PR & Marketing bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek.

 • Historische Musea
  De sectie Historische Musea wil een professioneel platform zijn voor alle medewerkers van historische musea, of zij zich nu bezighouden met de collectie en met onderzoek, met het maken van tentoonstellingen en presentaties of met publieksgerichte activiteiten.

 • Kunstmusea
  De leden van de sectie Kunstmusea zijn beheerders of conservatoren van kunstvoorwerpen in een kunstmuseum of ze beheren een kunstcollectie in een gemengd museum.

 • Historische Huizen
  De sectie Historische Huizen behartigt de belangen van museumprofessionals die zich direct of indirect bezighouden met het beheer van kastelen en historische (land)huizen met een museale functie.

 • Publiek & Presentatie
  De sectie Publiek & Presentatie heeft als doel het bevorderen van de professionalisering van museummedewerkers die werkzaam zijn op het terrein van museumpresentaties, -educatie en publieksbegeleiding.

 • Veiligheidszorg & Facilitymanagement
  De sectie wil als intermediair fungeren voor de musea die lid zijn van de Museumvereniging. Dit houdt in dat musea met elkaar in contact worden gebracht om kennis op het gebied van veiligheidszorg en facilitymanagement uit te wisselen.

 • Kring werkgeverschap
  Ook de behartiging van de werkgeversbelangen - door de voormalige VRM - in het overleg met de vakbonden is voortgezet in een kring. De kring is toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum CAO.
We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder