Secretaris van de Ethische Codecommissie voor Musea (ECM)

Vacature | 05 mrt 2019

De Ethische Codecommissie is op zoek naar een zelfstandig secretaris

Organisatie: Ethische Codecommissie
Omvang: voor ongeveer 150 uur per jaar
Locatie: eigen werkomgeving
Sluitingsdatum: 19 maart 2019


Secretaris van de Ethische Codecommissie voor Musea (ECM)

De Ethische Codecommissie voor Musea is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Stichting Museumkaart, de Federatie van Vriendenverenigingen van Musea, de vereniging ICOM Nederland, de stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, de stichting Museumregister Nederland en de Museumvereniging. Deze commissie heeft tot taak de betrokken organisaties te adviseren over de inhoud en toepassing van de Ethische Code voor Musea. Deze partijen kunnen advies aanvragen en de commissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

De Museumvereniging ondersteunt de commissie met menskracht en middelen; de medewerker kwaliteit is daarvoor het aanspreekpunt. Meer informatie over de (samenstelling van de) commissie: https://www.museumvereniging.nl/ethische-codecommissie. De commissie vergadert gemiddeld eens per kwartaal bij de Museumvereniging.

Met ingang van zomer 2019 is de commissie op zoek naar een

zelfstandig Secretaris

voor ongeveer 150 uur per jaar

De secretaris assisteert de commissie in de uitvoering van haar taken en doet verslag van de beraadslagingen.

Belangrijkste taken

 1. Bewaakt samen met de voorzitter het effectieve functioneren van de ECM en bereidt in opdracht van de voorzitter van de commissie en in samenspraak met de Museumvereniging de vergaderingen voor, draagt zorg voor heldere verslaglegging en zorgt voor verspreiding ervan;
 2. Bereidt adviezen voor en ziet toe op de tijdige publicatie ervan;
 3. Houdt de webpagina’s op museumvereniging.nl bij die over de commissie gaan;
 4. Houdt het archief van de commissie bij;
 5. Ziet toe op naleving van het rooster van aftreden, maakt een voorstel voor een wervingsprofiel en bereidt benoeming van de nieuwe kandidaten voor;
 6. Signaleert vraagstukken en relevante ontwikkelingen met name waar het gaat om de ICOM Code of Ethics en daaraan verwante codes;
 7. Stelt per kwartaal een rapportage van de voortgang op;
 8. Organiseert tweejaarlijks een overleg met de organisaties die de commissie in het leven hebben geroepen.

Profiel

De ideale kandidaat voor deze rol:

 • Kan uitstekend plannen en organiseren;
 • Is bekend met de museale wereld en weet wat er speelt;
 • Is tot ongeveer 150 uur per jaar beschikbaar;
 • Kan deze taken via Overeenkomst van Opdracht als zelfstandige verrichten;
 • Heeft ten minste een opleiding op HBO+  niveau genoten en affiniteit met juridische kwesties.

Interesse

Ben jij de persoon die wij zoeken? Voldoe jij aan alle eisen? Dan willen we je graag leren kennen!

Stuur je voorstel voorzien van CV uiterlijk 19 maart t.a.v. Margo Slot, HR naar HR@museumvereniging.nl.

Vragen?

Neem dan via mail contact op met ons op en we bellen of mailen je terug.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Uiterlijk 30 dagen na afronding van deze procedure zullen vanuit privacy overwegingen alle gegevens van sollicitanten worden verwijderd.