Schouder aan schouder

Omdat fysieke bijeenkomsten en kennisdagen na het uitbreken van de coronacrisis niet meer mogelijk waren, zijn wij Schouder aan schouder-webinars gaan organiseren rondom een actueel thema. De webinars zijn toegankelijk voor museummedewerkers van bij de Museumvereniging aangesloten musea. Het voorlopig laatste webinar vond november 2021 plaats.

Het eerste Schouder aan schouder-webinar stond in het teken van de impact van de coronacrisis en de nood- en steunmaatregelen voor musea. De noden bij musea zijn hoog: een op de vier musea geeft aan binnen twaalf maanden te moeten sluiten als er geen passende steun komt. Gelukkig trekt het kabinet nogmaals extra middelen uit voor cultuur. Zo komt er een derde generiek steunpakket en een tweede sectorspecifiek steunpakket van 482 miljoen euro voor cultuur.

Diversiteit en inclusie

Het thema voor het tweede webinar was diversiteit en inclusie. Onder leiding van moderator Aldith Hunkar gingen verschillende mensen van binnen en buiten de sector - aan de hand van de vier P’s uit de Code Diversiteit & Inclusie: Programma, Publiek, Partnerships en Personeel - met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Hoewel de Museumvereniging het onderwerp al langere tijd op de agenda heeft staan, kan er meer aangedaan worden. 

Corona kans of hindernis om te verduurzamen?

Duurzaamheid was het thema voor het derde webinar. De vraag die centraal stond was: duurzaamheid staat op de agenda van musea, maar komen ze te midden van de coronacrisis er wel aan toe om ook een bijdrage te leveren aan die andere crisis: de klimaatcrisis?

De Museumkaart voor iedereen?!

Waarom hebben musea ooit het initiatief genomen voor de Museumkaart? Hoe werkt de Museumkaart? Wat levert die op en kan de kaart bijvoorbeeld bijdragen aan het herstel van bezoek na de vraaguitval door corona? En hoe zit het nou met de financiële aspecten van de Museumkaart? Onder leiding van Aldith Hunkar gingen verschillende museumdirecteuren en werkenden in de sector tijdens dit vijfde webinar met elkaar in gesprek.

Collecties midden in de samenleving

Het vijfde webinar stond in het teken van museale collecties en de vraag: staan ze midden in de samenleving? Onder leiding van moderator Aldith Hunkar werd er in drie blokken gesproken over museale collecties. Wat betekent het verzamelen, beheren en presenteren van collecties voor de toekomst, voor wie doen we dit eigenlijk en wat willen we ermee vertellen?

Samen werken na corona

Musea gaan bijna weer open en veel medewerkers die lang thuis hebben gewerkt of die hun werkzaamheden met publiek weer kunnen oppakken keren voorzichtig terug naar het museum of kantoor. Terug naar hoe het was voor corona zal echter nog wel even duren of gebeurt misschien wel nooit. Is het nodig dat iedereen weer fysiek aanwezig is bij vergaderingen of kan de reistijd op een andere manier worden ingevuld? Wat hebben we geleerd van de afgelopen periode? Hoe werken we straks samen na corona? Zijn er kansen voor duurzame inzetbaarheid, zowel voor vaste medewerkers, vrijwilligers als voor jong talent? Kortom: wat wordt de toekomst van werken in musea?

Lobbyen: theorie of resultaat?

Woensdag  6 oktober 2021 vond het zevende Schouder aan Schouder-webinar van de Museumvereniging plaats, dat deze keer geheel in het teken stond van lobbyen. Om musea te helpen bij de lobby voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben we de Handleiding Lobbyen 2022 gemaakt. Deze handleiding geeft medewerkers van musea handvatten voor hun lobby bij de gemeente.

Digitaliseren, kun je het leren? 

Of het nu gaat om digitalisering van de collectie, een groter publiek aantrekken of communiceren met je collega’s. In een veranderende samenleving ontkom je niet aan digitalisering. In het achtste en voorlopig laatste webinar van de reeks georganiseerd door de Museumvereniging zijn we dieper ingegaan op de verschillende online mogelijkheden en waar je rekening mee moet houden.