Schouder aan schouder

Omdat fysieke bijeenkomten en kennisdagen niet mogelijk zijn, organiseren wij regelmatig een webinar rondom een actueel thema. De webinars zijn toegankelijk voor museummedewerkers van bij de Museumvereniging aangesloten musea. Het eerstvolgende webinar vindt 22 februari 2021 plaats met als onderwerp: De Museumkaart: voor iedereen?!

Het eerste Schouder aan schouder-webinar stond in het teken van de impact van de coronacrisis en de nood- en steunmaatregelen voor musea. De noden bij musea zijn nog steeds hoog: een op de vier musea geeft aan binnen twaalf maanden te moeten sluiten als er geen passende steun komt. Gelukkig trekt het kabinet nogmaals extra middelen uit voor cultuur. Zo komt er een derde generiek steunpakket en een tweede sectorspecifiek steunpakket van 482 miljoen euro voor cultuur. Een samenvatting van de middag is hier te vinden.

Diversiteit en inclusie

Het thema voor het tweede webinar was diversiteit en inclusie. Onder leiding van moderator Aldith Hunkar gingen verschillende mensen van binnen en buiten de sector - aan de hand van de vier P’s uit de Code Diversiteit & Inclusie: Programma, Publiek, Partnerships en Personeel - met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Hoewel de Museumvereniging het onderwerp al langere tijd op de agenda heeft staan, kan er meer aangedaan worden. Lees het verslag van het webinar Musea voor iedereen?! hier terug.

Corona kans of hindernis om te verduurzamen?

Duurzaamheid was het thema voor het derde webinar. De vraag die centraal stond was: duurzaamheid staat op de agenda van musea, maar komen ze te midden van de coronacrisis er wel aan toe om ook een bijdrage te leveren aan die andere crisis: de klimaatcrisis? Het verslag van dit webinar vind je hier.

De Museumkaart voor iedereen?!

Waarom hebben musea ooit het initiatief genomen voor de Museumkaart? Hoe werkt de Museumkaart? Wat levert die op en kan de kaart bijvoorbeeld bijdragen aan het herstel van bezoek na de vraaguitval door corona? En hoe zit het nou met de financiële aspecten van de Museumkaart? Onder leiding van Aldith Hunkar gingen verschillende museumdirecteuren en werkenden in de sector tijdens dit vijfde webinar met elkaar in gesprek.

Collecties midden in de samenleving

Het zesde webinar stond in het teken van museale collecties en de vraag: staan ze midden in de samenleving? Onder leiding van moderator Aldith Hunkar werd er in drie blokken gesproken over museale collecties. Wat betekent het verzamelen, beheren en presenteren van collecties voor de toekomst, voor wie doen we dit eigenlijk en wat willen we ermee vertellen?

Aanmelden

Het eerst volgende webinar dat in het teken zal staan van werkgeverszaken vindt maandag 28 juni plaats van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur.