Rijk, provincies en gemeenten moeten financieel verantwoordelijk blijven voor hun musea

Nieuws | 12 apr 2018

Het adviesrapport In wankel evenwicht van de Raad voor Cultuur benadrukt de blijvende noodzaak van investeringen in musea. Het rapport geeft een zeer realistisch en ook redelijk urgent beeld van de financiële situatie van musea: een wankel evenwicht! De Raad voor Cultuur onderstreept bovendien het grote publieke belang van musea. Het sectoradvies is een hart onder de riem van onze ruim 400 aangesloten musea en is een erkenning van de knelpunten die veel van deze musea in hun bedrijfsvoering ervaren. Ook de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ van de minister van OCW getuigde hier al eerder van. Dit raadsadvies reikt echter verder dan de inzet van de rijksoverheid. En vraagt terecht meer verantwoordelijkheid van lokale en provinciale overheden bij de instandhouding van hun musea. De investeringen van dit kabinet vragen dan ook navolging van andere overheden waaronder de nieuwe gemeenteraden. 

De impact van de verminderde overheidssubsidies is nog steeds flink voelbaar. Dit ondanks de succesvolle aanpak van musea waardoor de bezoekcijfers en de eigen inkomsten fors zijn gestegen, de werkgelegenheid is gegroeid en musea meer samenwerken (o.a. met onderwijs). Op grond van Museumcijfers 2016 heeft de Museumvereniging moeten constateren dat ondanks die toegenomen inkomsten de sector niet zelfstandig toekomstbestendig is. Daarom zijn subsidies in deze sector nodig en zullen dat ook blijven. 

Deel dit nieuws