Regionale spreiding

Alle musea samen vertellen het hele verhaal

Kunst en cultuur horen voor elke Nederlander toegankelijk te zijn. Provincies en gemeenten willen de kracht van de regio's mobiliseren en terugzien in de culturele infrastructuur. Alleen alle musea samen, ook de kleinere musea in de regio, vertellen het héle verhaal van ons gezamenlijke erfgoed en het grote verhaal van de mensheid en de wonderen van techniek en natuur. 

Nederland telt 224 kleine, 52 middelkleine, 85 middel­grote en 64 grote musea. De grootte van musea loopt sterk uiteen evenals de spreiding naar grootte over het land. In de provincies Friesland, Groningen en Zeeland bevinden zich verhoudingsgewijs de meeste kleine musea – met een omzet tot 400.000 euro – aan (65% van de musea of meer). De provincies Flevoland, Zuid­-Holland en Utrecht tellen relatief de minste kleine musea. In Zuid­-Holland en Noord­-Holland zijn relatief veel grote musea met een omzet van 3,2 miljoen euro en meer (24 à 26% van de musea). De provincies Groningen, Drenthe en Zeeland tellen slechts één groot museum en Flevoland geen een. De spreiding van middelkleine musea – met een omzet tussen 400.000 en 800.000 euro – over het land is redelijk gelijkmatig. Dat is in mindere mate het geval bij de middelgrote musea (met een omzet tussen 800.000 en 3,2 miljoen euro). 

Minister Van Engelshoven neemt in haar uitgangspuntenbrief voor het cultuurbeleid voor 2021-2024 het besteladvies van de Raad voor Cultuur over om gemeentelijke en provinciale musea te ondersteunen. Zij doet dit door in de basisinfrastructuur voor publiekstaken jaarlijks per provincie € 0,25 miljoen voor één museum ter beschikking te stellen. Dit in aanvulling op de verantwoordelijkheid die provinciale en gemeentelijke overheden hebben voor vergroting van het draagvlak voor musea. Als Museumvereniging vinden wij dat vice versa zou moeten gelden dat deze overheden ook verantwoordelijkheid nemen voor de rijksmusea in hun omgeving. 

Kleinere en kwetsbare musea

Het is een gemiste kans dat de minister het besteladvies van de Raad voor Cultuur niet volgt, waar het gaat om € 2 miljoen extra voor kleinere en kwetsbare musea vanaf 2020. De voorgestelde impuls van jaarlijks € 1 miljoen via een regeling bij het Mondriaan Fonds is een sigaar uit eigen doos voor met name de helft van de middelgrote en kleine musea die nog altijd rode cijfers schrijven.

Er zijn veel kleine musea die met een grote dosis enthousiasme, maar slechts een minimale omzet, draaiende worden gehouden door enkele betaalde personeelsleden en vrijwilligers. Nadat musea in 2017 voor het eerst meer verdienden dan zij aan subsidies ontvingen, zijn de eigen inkomsten van musea in 2018 bijna gelijk aan de ontvangen subsidies. Daarbij draait nog steeds de helft van de kleine en kwetsbare musea rode cijfers.

 

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?