Red de Amsterdamse cultuur, verkoop een Roy Lichtenstein

Nieuws | 08 feb. 2021

Musea zijn als collectief verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed dat zij voor en namens de samenleving beheren. In NRC is vandaag te lezen dat Amsterdamse raadsleden voorstellen kunstwerken in gemeentebezit te verkopen om de cultuursector te helpen. Verkoop van een collectiestuk vereist echter strikte naleving van de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). De LAMO dient drie hoofddoelen:

  1. Bescherming van het erfgoed van nationaal belang, zodat het behouden blijft voor de Nederlandse samenleving;
  2. Ondersteuning van het collectiemanagement van musea, als instrument ter bevordering van collectiemobiliteit en als bescherming tegen omissies en vergissingen in dat proces;
  3. Bevordering van het maatschappelijk vertrouwen in de museumbranche, als hoeder van het nationale erfgoed.
Lees meer
Deel dit nieuws