Raad voor Cultuur beoordeelt aangepaste plannen Culturele basisinfrastructuur

Nieuws | 11 dec. 2020

Vijf aangepaste plannen van zes instellingen voor een plek in de Culturele basisinfrastructuur (BIS) krijgen een positief advies van de Raad voor Cultuur. De Raad is positief over de aangepaste plannen van: Bonnefanten, Cinekid, Centraal Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Noordbrabants Museum.

De Raad voor Cultuur adviseert eens in de vier jaar over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Dit jaar in het kader van de BIS 2021-2024. Minister Van Engelshoven (OCW) besluit op basis van deze adviezen over toekenning van subsidie in de BIS 2021-2024. 

Lees meer
Deel dit nieuws