Provincie Fryslân steekt extra miljoenen in cultuur

Nieuws | 26 nov 2019

De rol van gemeenten in de financiering van musea is een grote zorg: waar de helft van de musea de gemeente als belangrijkste subsidiënt hebben, zijn de gemeentelijke subsidies het laagst sinds 2013. Gegeven het publieke belang dat musea hebben, is het cruciaal dat de financiering op orde wordt gebracht met het accent op middelgrote en kleine musea overal in Nederland. Net als de Museumvereniging wil de provincie Friesland kunst en cultuur beschikbaar maken voor iedereen. Zij investeren daarom de komende vier jaar opnieuw in cultuureducatie en 1,1 miljoen extra in musea.

Afbeelding van Andrys Stienstra via Pixabay 

Ga verder naar dit bericht op Leeuwarder Courant


 

Deel dit nieuws