Professionalisering musea

De Museumvereniging zorgt voor toenemende professionalisering in de branche, door diensten en activiteiten aan de leden aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn het platform Museumcontact, de museum cao en de Ethische Code. We doen dit rond de pijlers werkgeverschap, kwaliteitszorg en inspiratie.