Proeven van Partnerschap

Publicatie | 02 sep. 2013

Advies stuurgroep Asscher-Vonk II

De museumsector bruist van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Dat is de conclusie van het rapport Proeven van Partnerschap, opgesteld door een stuurgroep onder leiding van prof. mr. Irene Asscher-Vonk, in opdracht van de Vereniging van Rijksmusea en de Museumvereniging. Naast 150 inspirerende voorbeelden bevat het rapport criteria voor duurzame samenwerking. 

Vervolg rapport Musea voor morgen 

Proeven van partnerschap is een vervolg op het rapport Musea voor Morgen dat in 2012 verscheen. Daarin stond het advies dat musea meer samen moeten werken. De stuurgroep stond onder voorzitterschap van Irene Asscher-Vonk (emeritus-hoogleraar sociaal recht Radboud Universiteit) en bestond uit Pieter Geelen (directeur TomTom en oprichter van de Turing Foundation) en Manfred Sellink (directeur Brugse Musea). Claartje Bunnik (Bunnik Beleid en Advies) was secretaris.

Aanleiding 

De instelling van de commissie vond plaats in een periode van grote onzekerheid binnen de museumsector. De rijksoverheid had net omvangrijke bezuinigingen aangekondigd voor de rijksgesubsidieerde musea. Bij de door gemeenten en provincies gesubsidieerde musea was het beeld niet anders. Een reeks musea heeft door gebrek aan middelen de afgelopen tijd de deuren moeten sluiten. De toenmalige staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra kondigde een fundamentele bezinning af op de toekomst van het museumbestel en had daarover advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur.

De musea wilden tegen de achtergrond van dit alles een eigen koers bepalen en daarmee de regie over hun eigen toekomst houden. Op 30 september 2012 bracht de commissie Asscher-Vonk een advies uit. De boodschap dat musea meer moeten samenwerken om de toekomst aan te kunnen, liep als een rode draad door het rapport. Musea voor Morgen kreeg brede steun, niet alleen bij de musea zelf, ook bij de rijksoverheid. 

Goede voorbeelden en lessons learned 

Musea werken ook nu al veel samen en hebben veel kennis en ervaring. Het ontbreekt vaak aan tijd en mogelijkheden die ervaringen expliciet te maken en te delen, hoezeer de bereidheid ook aanwezig is. Daardoor worden kansen gemist. De stuurgroep wilde in de eerste plaats goede voorbeelden en lessons learned registreren en deze aan de sector zelf teruggeven. Het is een, ongetwijfeld niet compleet maar wel breed, overzicht geworden van samenwerkingsvormen en van andere initiatieven die musea zelf de moeite waard vonden om te vermelden, omdat ze er trots op zijn, omdat die initiatieven blijken te werken en omdat ze bijdragen aan hun maatschappelijke missie. Daarnaast laat het rapport de huidige stand van zaken zien aan beleidsmakers, bestuurders en andere betrokkenen.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Deel deze publicatie