Privacy Waarborg

Museumvereniging is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel 'Goud' gehaald voor de security check.

Wat houdt het keurmerk in?

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het waarborg voert, betekent dit dat deze organisatie gecontroleerd is of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Als je van mening bent dat dit niet het geval is, kun je op privacywaarborg.nl een vraag stellen of klacht indienen.

Twee varianten

Sinds mei 2018 zijn nieuwe privacyregels van kracht onder de noemer algemene verordening gegevensbescherming (AVG), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het waarborg:
- Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.
- Op basis van de AVG, de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes. 
Organisaties die al het waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het waarborg op basis van de AVG.

Security check

Museumvereniging heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. De organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel 'Goud'. Museumvereniging heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.