Prinsenhof kan dankzij schenking toch verbouwen

Nieuws | 07 jul. 2021

Museum Prinsenhof in Delft heeft een grote particuliere schenking gekregen van 10 miljoen euro van de Delftse familie Vlek, volgens museumdirecteur Janelle Moerman is dit bedoeld voor het versterken van de band met de stad. Hierdoor kan het museum beginnen met het omvangrijke renovatie- en verbeteringsplan, dat eerder werd afgeblazen. De burgemeester laat in het NRC weten dat de gemeenteraad naar verwachting alsnog zal instemmen met een gemeentelijk budget van 18 miljoen euro bedoeld voor renovatie. Burgemeester Van Bijsterveldt: "De gemeente moet zich opstellen als goed rentmeester. We hebben de verantwoordelijkheid voor dit ook nationaal belangrijke museum, in het gebouw dat een belangrijke rol speelde in het ontstaan van de republiek.” Van Bijsterveldt en Moerman hopen dat het Rijk en andere partijen zullen bijdragen om het bedrag dat nodig zal zijn voor de renovatie bijeen te brengen.

Lees meer
Deel dit nieuws