Principe Fair Practice Code onverminderd van belang

Nieuws | 19 mrt 2020

De Museumvereniging betreurt het dat in deze moeilijke tijden een discussie over de Fair Practice Code is ontstaan. We benadrukken dat wij als Museumvereniging het principe van de Fair Practice Code onverminderd van belang vinden.

Aan de totstandkoming van de code is hard gewerkt door de sector en voor alle werkenden in de sector is eerlijke beloning essentieel. De sector heeft het op dit moment zeer zwaar te verduren, zelfs met de steunmaatregelen. Zonder extra middelen bovenop het steunpakket is het voor de sector nu simpelweg niet mogelijk de code toe te passen en is er gegronde vrees dat verplichte toepassing tot minder publieksactiviteiten, minder inkomsten en minder werkgelegenheid zal leiden. Laten we zeker in deze zware tijden, die neerwaartse spiraal zien te voorkomen want de praktijk leert dat een opwaartse beweging dan niet eenvoudig zal zijn. We blijven groot voorstander van invoering van de Fair Practice Code, want we waarderen alle werkenden in het museumveld en de culturele en creatieve sector in den brede!

Deel dit nieuws