Persconferentie van 12 januari 2021: musea blijven tot en met 9 februari gesloten

Nieuws | 12 jan. 2021

Zojuist is tijdens de persconferentie van het kabinet een verlenging van de lockdown aangekondigd. Dat betekent dat musea, net als andere instellingen en niet-essentiële winkels, gesloten blijven tot en met 9 februari aanstaande.

De verlenging is een begrijpelijke, maar ook teleurstellende uitkomst van de huidige lockdown waarvan iedereen had gehoopt dat het virus weer zou zijn ingedamd. Voor publiek dat snakt naar vermaak en inspiratie is het jammer dat musea nog niet open kunnen en ook voor musea blijft het gemis aan publiek. Er is dan ook behoefte aan een perspectief, op heropening, ook binnen de anderhalve meter en aan duidelijkheid over steun ter overbrugging naar beter tijden na 2021. 

Oproep aan Tweede Kamer en kabinet en perspectief op heropening

We blijven daarom onze oproep aan de Tweede Kamer en aan het kabinet herhalen om te komen tot een routekaart voor de culturele sector. Die kaart moet voorspelbaar maken hoe af te schalen bij bepaalde signaalwaarden, waardoor musea, bibliotheken, (pop)podia en (film)theaters beter kunnen anticiperen op de steeds veranderende omstandigheden. Daarnaast is er grote behoefte aan duidelijkheid hoe musea de coronacrisis kunnen doorstaan. De bezoekbeperkende maatregelen duren hoogstwaarschijnlijk langer voort dan dat de steun is toegezegd (1 juli 2021). En het effect van deze crisis op het publiek om musea te bezoeken op de korte en langere termijn is ongewis. We bepleiten daarom met de Taskforce Culturele en Creatieve sector bij de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en bij het kabinet dat voor het verkiezingsreces duidelijk wordt welke noodsteun vanaf 1 juli beschikbaar komt. 

 

Deel dit nieuws