Persconferentie 28 mei 2021: musea mogen vanaf 5 juni weer open!

Nieuws | 28 mei 2021

Musea mogen 5 juni aanstaande weer open voor publiek! Ook komt er extra steun voor cultuur én worden generieke steunmaatregelen verlengd. 

Stap 3 is vanavond in de persconferentie van het kabinet aangekondigd. Dit betekent feitelijk het einde van de lockdown en dit betekent dat doorstroomlocaties binnen, zoals veel musea, presentatie-instellingen en monumenten, op 5 juni a.s. de deuren kunnen openen voor publiek. Daarmee wordt de verplichte sluiting opgeheven. In deze stap geldt dat het Museumprotocol van kracht blijft. Eerder mochten al de doorstroomlocaties buiten, zoals openluchtmusea en -monumenten open voor publiek.

100 miljoen voor cultuur en extra middelen via gemeenten en provincies

Het kabinet maakte gistermiddag bekend dat zij opnieuw specifieke steun voor de culturele en creatieve sector beschikbaar stelt. Voor het derde kwartaal – juli tot september – wordt 45 miljoen beschikbaar gesteld voor instellingen in de Basisinfrastructuur (BIS) en rijksmusea in de Erfgoedwet. Makers ontvangen 25 miljoen aan directe steun. Daarnaast wordt er 25,75 miljoen aan leningen aan opengestelde monumenten beschikbaar gesteld.

Naast middelen voor landelijke instellingen komt er ook opnieuw steun via gemeenten en provincies ter beschikking voor lokale cultuur. Zo komt er 36,5 miljoen euro extra voor de instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur. En via medeoverheden wordt 15 miljoen euro beschikbaar gesteld ter compensatie van de inkomstenderving, bijvoorbeeld voor het kwijtschelden van huur. Minister Van Engelshoven van OCW zal binnenkort in een Kamerbrief bovenstaande bedragen nader specificeren, voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Cultuur op 14 juni waar de Kamer zich over dit steunpakket zal uitspreken.

Voortzetting generieke steun voor derde kwartaal, ook voor musea

Het kabinet maakte ook bekend dat voor het derde kwartaal de generieke steunmaatregelen worden verlengd. Nieuw is dat bij de bepaling van NOW 3 en 4 de TVL uitgezonderd wordt van het omzetbegrip. Verder verlengt het kabinet de aflossingstermijn van de opgebouwde belastingschulden van 36 naar 60 maanden.  

Stimuleren van museumbezoek hard nodig

De heropening betekent dat musea eindelijk weer kunnen doen wat ze het liefst doen: publiek ontvangen en verrijken met museale collecties. De impact van de verplichte, tijdelijke sluiting is enorm geweest voor iedereen: vrijwilligers, werkenden en het publiek. Hoewel musea in de afgelopen maanden ook online afleiding, hoop inspiratie hebben geboden, gaat er niets boven de zintuigelijke ervaring van een fysiek museumbezoek.  

Lobby gaat door

Met heropening van musea en de toezegging van extra steun is voor musea een grote zorg weggenomen. Desalniettemin gaat de lobby onverminderd voort. De beperkende maatregelen duren naar verwachting nog een tijd voort én de vraaguitval zal niet zomaar voorbij zijn. Daarom zijn er ook middelen nodig voor herstel en transitie naar een duurzame sector.

 

Deel dit nieuws