Open brief: appel voor steun door gemeenten en provincies

Nieuws | 16 dec. 2021

Onderwerp: Noodsteun voor musea in uw regio

Geachte Colleges van Burgemeester en Wethouders, en geachte Gedeputeerde Staten,

Gedurende de pandemie hebben gemeenten én provincies zich ingezet voor het welzijn van de mensen; ze hebben maatregelen genomen om én het welzijn van mensen, én bedrijven en instellingen overeind te houden. Bij de Museumvereniging, de brancheorganisatie waarbij vrijwel alle musea zijn aangesloten, zien we dat terug in de betrokkenheid die gemeenten en provincies tonen bij cultuur en bij musea. Wij waarderen dat én roepen u op dat te blijven doen. Musea hebben het financieel zwaar; er gelden nog coronabeperkingen en bezoekers zijn terughoudend. Dit najaar zijn de bezoekaantallen minstens de helft lager dan in 2019, en de prognose voor de eerste helft van 2022 is door de nieuwste coronagolf en omikron verslechterd. Naar verwachting komen musea dan op 55% minder gasten dan in 2019. In euro’s betekenen deze cijfers dat musea 65 miljoen mislopen in het vierde kwartaal en dat ze in de eerste helft van volgend jaar zo’n 115 miljoen aan inkomsten derven. Om musea overeind te houden voor bezoekers is uw steun onontbeerlijk.

Met een bijdrage helpt u te borgen dat musea kunnen blijven bijdragen aan de regio. Dat doen ze door bezoekers naar de regio te trekken, die ook buiten het museum geld besteden in winkels en horeca. Dat doen musea ook doordat een gemeente met een museum als prettigere vestigingsplaats wordt gezien. Veel musea dragen ook bij aan de sociale cohesie: er werken 28.000 vrijwilligers in musea in Nederland. En vanzelfsprekend tonen musea hun waarde door de inhoud: met erfgoed dat van ons allemaal is, vertellen ze de steeds veranderende verhalen van Nederland. Of het nu gaat om kunst, geschiedenis, wetenschap of een ander onderwerp. 

Bezoekers weten dat te waarderen. In 2019 trokken musea 33 miljoen bezoeken, waarvan 6,2 miljoen door kinderen en waarvan 2,2 miljoen met hun school. Musea zijn leerzaam en leuk; dit jaar gaven kinderen maar liefst 65 musea een gemiddeld rapportcijfer van minstens een acht. Laten we met zijn allen zorgen dat dat in stand kan blijven, zodat bezoekers mooie, leerzame en leuke ervaringen kunnen blijven opdoen.

Concreet denken we aan twee bronnen voor steun. In de decembercirculaire van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 41,6 miljoen euro toegekend aan gemeenten, bedoeld voor steun aan lokale cultuur. Ook gaat er 9,9 miljoen naar het Provinciefonds, waarover in de meicirculaire meer bekend gemaakt zal worden. In Deze bedragen zijn is bedoeld voor steun aan lokale cultuur voor het derde kwartaal van 2021. Het komt uit het het Rijkspakket aan noodsteun voor het derde kwartaal van 2021, en kan instellingen helpen het overeind te blijven voor de toekomst,

Het geld is niet geoormerkt, maar het kabinet roept gemeenten en provincies op het aan cultuur te besteden. Wij vragen u daaraan gehoor te geven. Daarnaast vragen we u ook verder vooruit te zien door ook uit andere middelen bij te dragen aan het behoud van musea. Want corona houdt de eigen inkomsten van musea voorlopig nog onder druk.

Steun voor musea kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Bijvoorbeeld door huur te verlagen of gemeentebelastingen kwijt te schelden of door een tegemoetkoming wegens misgelopen inkomsten door corona. U kunt ook denken aan een financiële stimulans om educatieve activiteiten en schoolbezoeken te intensiveren. Natuurlijk zijn we altijd bereikbaar om met u mee te denken over hoe u musea het beste kunt betrekken. De musea, de vele vrijwilligers, het publiek – u kunt nú verschil voor hen maken! 

Hoogachtend,

Jan van Kooten

Directeur a.i. Museumvereniging

Deel dit nieuws