Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund.

Nieuws | 31 mei 2021

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund gepubliceerd. de conclusie die het meest opvalt, is dat de flexibele schil het kind van de rekening is. In de culturele en creatieve sector zit het grootste deel van de werkgelegenheid in de flexibele schil (zelfstandigen en flexwerknemers met tijdelijke contracten). De minister van OCW sprak de hoop en verwachting uit dat via de specifieke steun van OCW de keten in stand zou kunnen worden gehouden. De bedoeling was ‘het waarborgen van de werkgelegenheid in de sector’. Via de ‘opnieuw op gang komende opdrachtenstroom’ zou de werkgelegenheid van de flexibele schil worden gefinancierd en geborgd. De Creatieve Coalitie constateert dat dit beleid heeft gefaald. In tegenstelling tot de bedoeling bezuinigen de organisaties 55% op de kosten van zzp’ers. Van de grote organisaties bezuinigen volgens het Boekman-rapport niet minder dan 73% op hun zzp’ers. Alleen de kleine organisaties ontzien de zzp’ers. Het is dus een beleidskeuze van organisaties.

Lees meer
Deel dit nieuws