Nieuwe subsidie voor verduurzaming ook relevant voor musea

Nieuws | 29 aug. 2022
© bron: www.rvo.nl

Vanaf 3 oktober opent een nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Voor deze regeling is dit jaar ruim € 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maatschappelijke instellingen als scholen, ziekenhuizen of kerken, maar ook culturele instellingen kunnen een beroep doen op deze regeling.

Lees meer

Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, zorg, welzijn, maatschappelijke opvang, waaronder ook rijksmonumenten (m.u.v. woonhuizen). De subsidie is er specifiek op gericht om eigenaren van deze gebouwen te stimuleren op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw.

Deze regeling biedt ook mogelijkheden aan musea die zelf hun vastgoed in beheer hebben en willen investeren in verduurzaming. De  regeling lijkt ook ruimte te bieden aan de gemeenten of provincie die de panden in beheer hebben. Let wel, maximaal 30 % van de projectkosten van het verduurzamingsproject worden vergoed. Het concept aanvraagformulier is reeds online gepubliceerd, klik hier om naar het concept aanvraag formulier te gaan voor alle details. 

Aanvragen voor deze subsidie kan vanaf maandag 3 oktober tot 31 december 2023. Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt geadviseerd om ter voorbereiding van de aanvraag de procedure alvast door te nemen en een duurzaamheidsadvies te laten uitvoeren.  

Potentiële aanvragers opgelet

Op 13 september organiseert de RVO bovendien een webinar (kostenloos) voor potentiële aanvragers.

Praat met collegamusea over verduurzaming tijdens het Museumcongres 2022

Verduurzamig is ook een van de belangrijke thema's tijdens het museumcongres 2022. In meerdere sessies en workshops worden vraagstukken over verduurzaming besproken en is er ruimte voor het van ervaringen. Het Museumcongres vindt plaats op 6 en 7 oktober in Rotterdam. Voor informatie en kaarten ga je naar: www.museumcongres2022.nl

Naar een bloeiende museumsector

De Museumvereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van musea, met als uitgangspunt de vijf speerpunten van de lobbyagenda. In dit dossier hebben wij de lobby ingezet om zoveel mogelijk barrières voor musea weg te nemen.

Deel dit nieuws