Nieuwe steun voor alle musea en positief beeld van museumbezoek

Nieuws | 15 jun. 2021

Sinds 5 juni zijn de deuren van musea weer geopend. Bezoekers lijken de musea, ondanks het zomerse weer, goed te kunnen vinden: sommige musea waren op de eerste dag van heropening direct uitverkocht. In het eerste weekend waren er bijna 50.000 bezoekers met een Museumkaart in een museum. Dat waren meer bezoekers dan in hetzelfde weekend jaar vorig jaar – toen musea onder dezelfde omstandigheden geopend waren. 

Onlangs verscheen een nieuwe kamerbrief van Minister van Engelshoven waarin ze de verdeling van het nieuwe steunpakket, voor het derde kwartaal, voor de culturele sector bekendmaakt. Het pakket is als volgt verdeeld:

45 miljoen voor rijksmusea en musea in de BIS en andere BIS-instellingen;
51,5 miljoen als reservering voor gemeenten en provincies: 36,5 + 15 miljoen voor o.a. huurkwijtschelding;
25,75 miljoen als verlenging voor de opengestelde monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds;
3,5 miljoen extra voor het Kickstartcultuurfonds als ophoging en verlenging van de 10 miljoen die eerder beschikbaar kwam.

Meerdere Kamerleden spraken zich tijdens het debat uit over de waarde van musea en dat ze blij zijn dat musea weer open zijn. Tijdens het debat werden er diverse moties en amendementen ingediend. Eén motie betreft de mogelijkheden om een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond te onderzoeken, als onderdeel van het herstelplan van de culturele sector. Het is mooi dat de drie ondertekenaars van de motie (CDA, VVD en D66) deze zorg, die de Museumvereniging al geruime tijd deelt, om musea in staat te blijven stellen om internationale topstukken naar Nederland te halen, via een motie bij de regering legt. Een tweede motie verzoekt de regering om met de sector in gesprek te gaan over het herstelplan voor de sector en daarbij onderwerpen variërend van eerlijke beloning tot cultuureducatie mee te nemen. De stemmingen zullen plaatsvinden op dinsdag 22 juni.

De inzet van de Museumvereniging afgelopen tijd was: veilige heropening met het Museumprotocol én een nieuw steunpakket. We zijn het demissionaire kabinet erkentelijk voor dit nieuwe steunpakket, waarmee het kabinet opnieuw het belang van steun aan onze sector toont. Onze lobby-inzet verschuift nu naar middelen voor herstel vanaf het vierde kwartaal. Maak transitie en verduurzaming van de sector mogelijk met aandacht voor duurzame collectiezorg, het bereiken van álle mensen en door in te zetten op duurzaamheid, digitalisering en innovatie. Deze boodschap staat centraal in de gesprekken die de Museumvereniging momenteel voert. Daarbij maken we ons natuurlijk sterk voor álle musea: ongeacht grootte, type collectie, wijze van financiering of vestigingsplaats. 

 

Deel dit nieuws