Advies | Nieuwe stadsmuseale functie

Nieuws | 18 nov. 2021

Volgend op het Cultuurplanadvies 2021-2024 van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) werkt een kwartiermaker in opdracht van het college van B&W aan een Nieuwe stadsmuseale functie (NSF) voor Rotterdam. In een briefadvies over het rapport van de kwartiermaker adviseert de RRKC om in de experimenteerfase de verschillende mogelijkheden voor de NSF te verkennen, zonder de huisvesting al vast te leggen. Het ontwikkelen van de NSF vraagt om geduld en een solide basis voor samenwerking in een sector die zich kenmerkt door versnippering.

Lees meer
Deel dit nieuws