Museumnorm 2020

Publicatie | 29 jan 2020

Alle leden van de Museumvereniging voldoen aan de Museumnorm. Kwaliteit is essentieel voor een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties.

De onafhankelijke stichting Museumregister Nederland toetst op initiatief van een museum zelf of het voldoet aan de Museumnorm. Een museum dat voldoet aan de norm wordt opgenomen in het Museumregister en kan daarna het lidmaatschap van de Museumvereniging aanvragen.

Het herijkte kwaliteitskader

Eind 2019 is tijdens de Ledenvergadering van de Museumvereniging ingestemd met de Museumnorm 2020, het herijkte kwaliteitskader voor alle geregistreerde musea in Nederland. De herijkte versie is een actualisatie en verdere verduidelijking van de Museumnorm van 2015. De uitgangspunten zijn verstevigd door de toevoeging van de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Musea dienen deze uitgangspunten te onderschrijven en - naar vermogen - te implementeren. De indeling van de Museumnorm is gelijk gebleven, de norm bestaat nog steeds uit 17 criteria verspreid over de drie pijlers: bedrijfsvoering, collectie en publiek.

Procesaanpak

Gelet op trends, politieke ontwikkelingen en maatschappelijke debatten is het van belang om de Museumnorm periodiek te herijken, om zo de relevantie voor de branche te behouden. Daarom is in 2019 de Museumnorm door een projectgroep van de Museumvereniging geëvalueerd. De (tussentijdse) resultaten zijn besproken met een klankbordgroep van musea en vervolgens gedeeld met de verschillende erfgoedhuizen, die verenigd zijn binnen het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM). Het concept is voorgelegd aan de Stichting Museumregister Nederland ter beoordeling van de toetsbaarheid.

Contact

Heeft u vragen over de Museumnorm? Neem gerust contact op met Bente Bergmans, medewerker kwaliteit via bbergmans@museumvereniging.nl of 020-551 2900.

 

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel deze publicatie