Museumkids in 2022: Nieuwe app en meer synergie met museum.nl

Nieuws | 14 jul. 2022

Op 25 juli gaat de nieuwe museuminspecteurs-app live en vanaf dan is het museale aanbod voor families op museum.nl te vinden. Daarmee is dit 11e Museumkidsjaar een bijzonder jaar waarbij veel gaat veranderen. 

Doel

Ook het 11e museumkidsjaar is gericht op het duurzaam verbinden van kinderen aan museale collecties en daarmee bouwen we aan het publiek van de toekomst. Daarbij gaat het om kinderen in de basisschoolleeftijd en het museumbezoek in hun vrije tijd met familie. Want in musea kun je spelend leren, verwonderen, dromen en geïnspireerd raken en hoe eerder je dat doet hoe beter. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. *

Wat blijven we doen

Museumkids heeft 3 belangrijke doelgroepen:

 1. Musea: Voor musea leggen we een verbinding met hun jongste publiek. En zij zijn als Kidsproof museum een voorhoede voor nieuw publiek.
 2. Kinderen: Kinderen hebben met hun inspectie direct invloed op de selectie van de Kidsproof musea. Kinderen vinden musea leuk omdat je iets kunt leren en doen. Wij stimuleren een verslag maken en/of een inspectie doen doordat museuminspecteurs prijzen kunnen winnen en museuminspecteur van het jaar kunnen worden.
 3. Ouders: Het museumaanbod gericht op families brengen we onder de aandacht van de ouders. Daarbij krijgt ook de Museumkidskaart een plek want dat is hét instrument om met je kinderen vaker een bezoek aan musea te brengen. In musea kun je immers van alles leren en doen en het is leuk om musea te bezoeken.

Wat verandert er

Omdat museumkids.nl qua techniek aan herziening toe is grijpen we dit moment aan om het concept te verscherpen voor de 3 doelgroepen.

 1. Musea zijn gebaat bij feedback van kinderen om zo aan hun publiek van de toekomst te kunnen werken. Inzage in de antwoorden van de kinderen en een eenvoudige manier om activiteiten te plaatsen zijn daarbij belangrijk. Dat gaan we mogelijk maken via een verbinding met het cms van museum.nl.
 2. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen hun stem laten horen. Hoe was je museumbezoek, wat zou je hiervan doorvertellen, wat is een tip en wat is top? De nieuwe vragenlijst van de inspectie is dynamischer. Musea kunnen zelf vragen aan de inspectie toevoegen.
  De app wordt opnieuw opgezet en is puur op het museumverslag, de inspectie gericht. Daarmee is de focus terug op de core business: laat je stem horen, werk mee aan de selectie van Kidsproof musea, maak kans op mooie prijzen en geniet van je museumbezoek. Van elke voltooide inspectie kun je een verslag, een kunstwerk maken met stickers, foto’s van het museum en zo vul je een heel museum. Je kunt het kunstwerk delen of laten zien op school of aan je familie.
 3. Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd brengen we het leukste familieaanbod in de musea onder de aandacht. Met in de voorhoede de Kidsproof musea. Dit loopt voortaan via museum.nl en is daarmee een verrijking van museum.nl. Vanuit museum.nl verzorgen we ook de content voor de sociale mediakanalen en de nieuwsbrief. De Kidsproof score is bij de museuminformatie te zien en daar kunnen gezinnen en kinderen meer over Museumkids lezen zodat ze zelf ook museuminspecties kunnen gaan doen. De kunstwerken van de inspectie staan op de Museumkidspagina en dit spoort andere kinderen weer aan om ook vragen te beantwoorden over hun bezoek en een kunstwerk te maken.

Hoe ziet het wedstrijdjaar eruit?

In de schoolvakanties neemt het museumbezoek van gezinnen toe. In elke schoolvakantie kunnen kinderen door een museuminspectie te maken nu hun bezoek een prijs te winnen. Er zijn 5 schoolvakanties: kerst-, voorjaar-, mei-, zomer- en herfstvakantie tevens Museumkidsweek.

Aan het einde van het seizoen, na de Museumkidsweek in de herfstvakantie, kiest een deskundige volwassen jury 3 museuminspecteurs van het jaar, in elke leeftijdscategorie één. De leeftijdscategorieën zijn: 4 t/m 6, 7 t/m 9 en 10 t/m12 jaar.

Kidsproof bepaling

De Kidsproof bepaling verloopt voortaan via een combinatie van twee rankingvragen met een motivatievraag. Zie hiervoor ook het verslag van de Museumkidskopgroep van 27 juni. Kidsproof musea: je kunt Kidsproof museum 2023 worden door minimaal 60 inspecties met een NPS score 9 of 10 en een Csat van 4 of 5 sterren te behalen.

Uitreiking: In de afgelopen twee jaar hebben we gezien dat het splitsen van de uitreiking, voor de musea en voor de kinderen apart digitaal op verschillende momenten uitzenden succesvol is gebleken. Dat willen we vasthouden. Hiermee denken we een groter bereik te kunnen creëren in de juiste doelgroep. De bekendmaking van de Kidsproof musea houden we aansluitend aan de ALV van eind november. De bekendmaking van de museuminspecteur van het jaar is daar vlak daarvoor op museumkids.nl.

Wat doen we niet meer

 1. Games. De museumgames zijn niet intensief gebruikt en leiden af van de kern van museumkids. Daarom laten we dit vooralsnog los.
 2. Stemmen en badges. In het oude museumkidsconcept was het op elkaar te stemmen nodig om bij de top 10 te kunnen komen. Omdat dit ver af staat van de inhoud van het museumbezoek laten we dat ook los.
 3. Seizoenswinnaars: elk seizoen was er een winnaar die verzekerd is van een plek in de finale. Omdat daarmee de stimulans tot verder museumbezoek voor die winnaars wegviel gaat nu anders. Als deelnemer kun je nu op elk moment instappen en kans maken om jaarwinnaar te worden.

Op 25 juli verwachten we de overgang van museumkids.nl naar museumaanbod voor families binnen museum.nl en een overstap voor de museuminspecteurs naar een nieuwe app te realiseren. We houden je via museumcontact.nl op de hoogte van de voortgang.

Heb je vragen, tips, meld je dan via info@museumkids.nl

 

Deel dit nieuws