Museumkaart

De Museumkaart is onderdeel van de collectieve promotie voor musea. Met de kaart heb je een jaar lang onbeperkt toegang tot ruim 450 musea in Nederland. De Museumkaart is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de musea: de kaart draagt bij aan het verdienvermogen van musea.

Alle jarenlang stijgende trends komen in 2020 door de coronacrisis abrupt tot stilstand en slaan om in een daling. Een daling van het aantal bezoeken met 19,3 miljoen (59%) ten opzichte van 2019, waarvan 8,2 miljoen (82%) minder buitenlandse bezoeken en 11,1 miljoen (49%) minder binnenlandse bezoeken.

Meer over de Museumkaart

De exploitatie van de kaart is ondergebracht in Stichting Museumkaart, een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk, die onderdeel is van de Museumvereniging. De Museumkaart (een initiatief van de musea zelf) is een samenwerking van ruim 450 musea. Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders kunnen met hun Museumkaart in volle vrijheid ruim 450 musea verspreid over het hele land ontdekken.
Het aantal Museumkaarthouders groeide tussen 2013 en 2019 sterk: van 1,0 miljoen kaarthouders in 2013 tot 1,4 miljoen in 2019. Ook tijdens de coronaperiode zijn de Museumkaarthouders de musea trouw gebleven. Wel daalde het aantal kaarthouders in 2020 met 60.000. 

Museumkaart blijft van groot financieel belang

Museumkaarthouders waren in het crisisjaar 2020 gezamenlijk toch nog goed voor 5 miljoen museumbezoeken, maar dat betekent wel bijna een halvering ten opzichte van 2019. Het bezoek van de Museumkaarthouders heeft musea in 2020 34 miljoen euro opgeleverd. In 2019 was dat nog 64 miljoen euro. Toen bedroeg de vergoeding aan een museum voor een bezoek van een Museumkaarthouder 62% van de gemiddelde toegangsprijs van het vol betalend bezoek op. 

 

Verdienvermogen van musea

De Museumkaart is goed voor zo’n 10% van de eigen inkomsten van de museumsector in Nederland. In 2018 hebben de musea circa € 60 miljoen ontvangen voor bezoeken met de Museumkaart. Daarmee draagt de kaart substantieel bij aan het verdienvermogen van musea. Het principe achter de Museumkaart is eenvoudig. Het bedrag dat kaarthouders voor de Museumkaart betalen gaat in een grote geldpot. Dat geld wordt jaarlijks verdeeld onder de deelnemende musea. Dit gebeurt op basis van de toegangsprijs en het aantal kaartbezoeken dat musea krijgen. Zo komen alle inkomsten ten goede aan de deelnemende musea! 

De Museumkaart is 8,9 miljoen keer gebruikt in 2018

De Museumkaart - de sleutel tot meer dan 400 musea in Nederland -  is in 2018 maar liefst 8,9 miljoen keer gebruikt. Gemiddeld bezoekt een kaarthouder in 12 maanden ruim 6 keer een museum. Indrukwekkende cijfers die duiden op de grote aantrekkingskracht van de musea.

Invoeren Museumkaart

Musea die de Museumkaart willen gaan accepteren, kunnen dat alleen als zij ook lid zijn van de Museumvereniging. De bezoekvergoeding is ten minste 50% van de gemiddelde toegangsprijs. Op deze manier bouwen Museumkaarthouders, de musea en de vereniging samen aan het versterken van het grote publieke belang van musea. Meer informatie over de spelregels voor musea en het invoeren van de kaart, kun je vinden op Museumcontact.

Meer lezen over de Museumkaart

Economische effecten Museumkaart
Jaarverslag Museumkaart
Handleiding Museumkaart