Museumcijfers 2018

Publicatie | 24 sep 2019

Musea doen het goed, beheer en behoud van de collecties onder druk

In 2018 steeg het museumbezoek met 1 miljoen naar 32 miljoen bezoekers. Deze groei zit hem in een toename van het buitenlands bezoek, het schoolbezoek en bezoek van Museumkaarthouders. Met bijna 9 miljoen kaartbezoeken zijn de Museumkaarthouders goed voor 29% van het totale aantal museumbezoeken. Waar in 2017 de eigen inkomsten een fractie hoger waren dan de ontvangen subsidies zijn die nu vrijwel gelijk. Hoewel musea het goed doen, zijn er ook gerechtvaardigde zorgen: de collectietaak staat onder druk en de financiering door gemeenten neemt af. Dit blijkt uit Museumcijfers 2018: een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging naar trends onder de ruim 400 aangesloten musea.

Download de folder
Download de publicatie

Kerncijfers 2018

Museumbezoek in 2018 met 1 miljoen gestegen naar 32 miljoen, Museumkaart goed voor 29% van het museumbezoek;
Museumbezoek in schoolverband neemt toe met 100.000 (5,7%);
Aandeel eigen inkomsten van musea is gegroeid van 42% in 2013 tot 49% in 2018.

32 miljoen museumbezoeken in 2018

Het aantal museumbezoeken steeg in 2018 met 0,9 miljoen (2,8%) naar 32 miljoen. Die groei komt volledig voor rekening van buitenlands bezoek dat met 0,9 miljoen stijgt. Van al het museumbezoek komt nu bijna 1/3 uit het buitenland. De verschillen per provincie zijn groot: in Noord-Holland gaat het om 53% buitenlands bezoek en in Drenthe om 3%. Ook het museumbezoek in schoolverband blijft stijgen: met ruim 100.000 bezoeken (5,7%). Het schoolbezoek is daarmee goed voor de totale groei van het jeugdbezoek. Opvallend is het gezinsbezoek: kinderen t/m 12 jaar met een Museumkaart gaan gemiddeld 7,2 keer per jaar naar een museum. Vorig jaar was dat 5 keer. Het aantal Museumkaarthouders blijft stijgen en komt in 2018 op bijna 1,4 miljoen. De bijna 9 miljoen kaartbezoeken zijn dit jaar goed voor 29% van het totale aantal museumbezoeken. De Museumkaart blijft populair en daarmee van groot belang voor de musea. 

Collectietaak onder druk

Hoewel het goed gaat met de museumsector zijn er ook gerechtvaardigde zorgen. Door stijgende werkdruk, met name onder conservatoren en onderzoekers, komt de collectietaak van musea in het geding. Deze druk is niet alleen ongezond, maar leidt ook tot ongewenste uitstroom en zet een rem op het bruikleenverkeer. Een andere grote zorg is de rol van gemeenten in de financiering van musea. De steeds geringere bijdragen van gemeenten heeft ernstige gevolgen voor met name kleine(re) musea die naast huur en andere vaste lasten vrijwel geen geld meer hebben voor beheer, behoud en presentatie van hun collectie; de kerntaken van musea. Niet voor niets gaven wij vorig jaar aan dat met name middelgrote en kleine(re) musea dringend behoefte hebben aan gerichte dijkverzwaring en versterking van financiële betrokkenheid van subsidiënten. Die oproep staat nog steeds.

Museumcijfers

Museumcijfers is een jaarlijkse uitgave van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:

Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen;
Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten;
Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.

Meer informatie:
Download de folder 
Download de publicatie

Museumcijfers 2018 in beeld

Bekijk hier een korte animatie over de Museumcijfers 2018.

Deel deze publicatie