Museumcijfers 2015

Publicatie | 01 sep 2015

Museum Analyse Systeem (Museana)

De Museumcijfers worden sinds 2007 verzameld door het Museum Analyse Systeem (Museana), in samenwerking met de Museumvereniging. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie over personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens met betrekking tot bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland. Het doel is een beter inhoudelijk beeld te krijgen van de museumsector.

Bijna 30 miljoen bezoeken, waarvan 27% uit het buitenland

In 2015 stijgt het aantal bezoeken aan musea met 3,3 miljoen bezoeken naar bijna 29,2 miljoen. De groei komt met name doordat het Nationaal Militair Museum en Micropia die in 2015 voor het eerst het hele jaar zijn geopend. Het aantal bezoeken stijgt in 2015 het sterkst in de provincie Utrecht, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Holland en Zeeland. In Drenthe en Flevoland daalt het aantal bezoeken.

€ 1,0 miljard omzet, waarvan 47% eigen inkomsten 

De omzet van musea stijgt in 2015 met bijna 100 miljoen tot ruim 1,0 miljard euro, vooral door meer eigen inkomsten. Het aandeel eigen inkomsten van de musea stijgt van 38% in 2011 tot 47% in 2015. Tussen 2011 en 2015 dalen gemeentelijke subsidies van 23% tot 18% van de totale omzet. De subsidie per bezoek daalt tussen 2011 en 2015 met maar liefst 30%.

Ruim 10.000 fulltime banen, waarvan 39% door vrijwilligers vervuld  

De werkgelegenheid stijgt in 2015 met 3,2%. Zowel het aantal betaalde banen als het aantal banen dat door vrijwilligers wordt vervuld neemt toe. Er werken ruim 36.000 mensen in ruim 10.000 banen in musea. De verdeling van de banen over verschillende functies is in 2015 in vergelijking met voorgaande jaren niet wezenlijk veranderd. Ruim een derde van hen houdt zich bezig met de publieksfunctie, een kwart met bedrijfsvoering en bijna een kwart met de collectie en wetenschappelijk onderzoek daarnaar.

1,2 miljoen Museumkaarthouders, goed voor 27% van de museumbezoeken 

Het aantal Museumkaarthouders is net als het totale museumbezoek enorm gegroeid tussen 2011 en 2015: van 0,8 miljoen kaarthouders in 2011 tot 1,2 miljoen in 2015, een groei van 50%.De Museumkaart levert een belangrijke bijdrage aan de groei van het aantal museumbezoeken. In 2011 namen de Museumkaarthouders bijna 20% van het totale museumbezoek voor hun rekening, in 2015 is dat opgelopen tot ruim 27%.

Het aantal bezoeken van Museumkaarthouders is tussen 2011 en 2015 verdubbeld, het aantal overige bezoeken is in dezelfde periode met een derde gestegen. In 2015 is de Museumkaart goed voor 8,3 miljoen museumbezoeken, 11% meer dan in 2014. Museumkaarthouders gebruiken hun kaart ook vaker: 6,8 keer per jaar in 2015 tegen 6,6 in 2014.

Gratis deelnemen voor leden

Leden van de Museumvereniging kunnen gratis deelnemen aan Museana. Daarnaast wordt op basis van de gegevens in Museana jaarlijks een publicatie uitgegeven met de belangrijkste cijfers over de Nederlandse museumsector. Meer informatie over lid worden.  

Deel deze publicatie