Museumcijfers 2014

Publicatie

Museum Analyse Systeem (Museana)

De Museumcijfers worden sinds 2007 verzameld door het Museum Analyse Systeem (Museana), in samenwerking met de Museumvereniging. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie over personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens met betrekking tot bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland. Het doel is een beter inhoudelijk beeld te krijgen van de museumsector.

Museumcijfers 2014

Hoeveel musea zijn er in Nederland? Hoeveel mensen gaan er naar toe? Hoeveel mensen werken er? Wat doet een museum zoal? De antwoorden op deze vragen en meer zijn te vinden in Museumcijfers 2014. Anders dan in de voorgaande jaren heeft de Museumvereniging ervoor gekozen om dit jaar een tweetal thema’s nader uit te diepen. Dit zijn: grote, middelgrote en kleine musea en het thema effecten van overheidsbezuinigingen.

De cijfers en trendmatige analyses komen uit de gegevensbank Museana, waarin musea sinds een aantal jaren kun kerngegevens hebben opgeslagen. Deze gegevens, afkomstig van 263 musea zijn geëxtrapoleerd naar de totale onderzoeksgroep van 415 musea, bestaand uit alle museale leden van de Museumvereniging.

25,9 miljoen bezoeken, waarvan 28% uit het buitenland

Het totaal aantal bezoeken is ten opzichte van 2013 met 2,7 miljoen gestegen. Het percentage buitenlandse bezoeken blijft in 2014 stabiel, maar is in voorgaande jaren sterk gestegen.

Het bezoek van schoolklassen stijgt voor het eerst sinds 2011 na een dalende trend in de voorgaande jaren. Een ontwikkeling die de Museumvereniging op de voet volgt. Daarom is in 2014 de taskforce Educatie ingesteld.

€ 909 miljoen omzet, waarvan 45 % eigen inkomsten

Het percentage inkomsten dat musea zelf uit de markt weten te halen stijgt van 38% in 2011 door naar 45% in 2014. Tussen 2011 en 2014 dalen de subsidies – nog los van de 6% inflatie – in totaal met ruim 5%, terwijl de eigen inkomsten – ondanks de economische crisis – met bijna 29% stijgen. Met minder subsidie realiseren musea een forse stijging van het aantal bezoeken. Daardoor daalt de subsidie per bezoek tussen 2011 en 2014 maar liefst met 28%.

10.362 fulltime banen, waarvan 39% onbetaalde banen

Het aantal banen in de sector is licht gestegen en dit geldt ook voor het aantal vrijwilligers.

1,1 miljoen museumkaarthouders

De stijging van het aantal museumkaarthouders zet door. 

Gratis deelnemen voor leden

Leden van de Museumvereniging kunnen gratis deelnemen aan Museana. Daarnaast wordt op basis van de gegevens in Museana jaarlijks een publicatie uitgegeven met de belangrijkste cijfers over de Nederlandse museumsector. Meer informatie over lid worden.

Deel deze publicatie