Herkomstonderzoek

In 2009 zijn de Nederlandse musea door de Museumvereniging gevraagd om de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het project 'Museale Verwervingen vanaf 1933' is eind 2018 afgerond.

In 2009 werden de Nederlandse musea door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het project Museale Verwervingen vanaf 1933 heeft zich uitsluitend gericht op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Afronding project

Per 31 december 2018 is het project Museale Verwervingen vanaf 1933 beëindigd. Musea hebben herkomstonderzoek gedaan en de verslagen hiervan ingediend. Het doen van herkomstonderzoek houdt echter nooit echt op. Omdat steeds meer bronnen digitaal beschikbaar zijn, komt voortdurend nieuwe informatie over de herkomst van collecties beschikbaar. Het doen van herkomstonderzoek is en blijft een belangrijke onderdeel van verantwoord collectiebeheer (art. 2.3 Ethische Code voor Musea). Meer informatie over de uitkomsten en resultaten van het project Museale Verwervingen vind je hier.

Contact

Voor vragen over het thema roofkunst kun je terecht bij het Expertisecentrum Restitutie (ECR), ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het Expertisecentrum fungeert als onafhankelijk informatieloket voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden in het thema roofkunst: van particulieren tot journalisten en musea.

Meer weten over het restitutiebeleid in Nederland?

Bekijk het dossier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier.