Musea zijn verplicht gesloten tot en met 19 januari 2021

Nieuws | 14 dec. 2020

Helaas zijn ook musea van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 verplicht gesloten. Evenals podia, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, de basisscholen en het voortgezet onderwijs, niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen sluiten musea tot die tijd de deuren. 

Juist in deze periode van het jaar is dat een ingrijpend besluit van het kabinet, maar dit is in het belang van onze volksgezondheid. De Museumvereniging hecht desondanks aan perspectief op heropening per 20 januari en afbouw van de corona beperkende maatregelen. De vereniging zet zich bovendien onverminderd in voor een passend steunpakket voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. 

Musea bieden ‘online’ afleiding, troost en inspiratie

Bij musea is de teleurstelling over deze derde, verplichte tijdelijke sluiting groot. Want de impact van de sluiting is enorm voor alle vrijwilligers, werkenden en het publiek. Musea keken reikhalzend uit naar de kerstvakantie, omdat hun verwachting was dat de beperkte bezoekcapaciteit dan, net als in de herfstvakantie, nagenoeg volledig benut zou worden. Juist voor families/gezinnen en millennials hebben veel musea speciaal aanbod ontwikkeld, maar online zullen musea opnieuw afleiding, troost en inspiratie bieden. En ook die beleving stimuleert een sterkere binding met museale collecties. Toch gaat er niets boven de zintuiglijke ervaring van een museumbezoek, al dan niet met je Museumkaart.

Veilig samen uit is van belang voor de samenleving

Zodra dat weer mogelijk is, ontvangen musea heel graag bezoekers. Vooral uit de eigen regio zodat het aantal reisbewegingen nog beperkt kan blijven. Ontspannen en ontmoeten is bij het steeds langer voortduren van de coronacrisis van groeiend belang voor de samenleving. Uit berichten in de media over onrustige thuissituaties, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie blijkt dat inwoners van ons land dringend behoefte hebben aan veilige uitlaatkleppen, zoals sport en bezoek aan cultuur. ‘Veilig samen uit’ is dan ook het devies in de museumsector. Er zijn bij musea geen corona besmettingshaarden geconstateerd sinds zij in juni 2020 heropenden in de anderhalvemetersamenleving.

Museumprotocol en routekaart kunnen houvast bieden

Musea hebben bewezen veilig te zijn: zij beschikken over ervaren, deskundige medewerkers en waar nodig stringente crowdcontrol. Zij hanteren een strikt Museumprotocol. Het is van groot belang dat musea in staat worden gesteld om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de heropening per 20 januari aanstaande. Een zogenaamde routekaart draagt daarmee bij aan het aanpassingsvermogen van de sector en zodoende ook - voor zover mogelijk - aan het beperken van de schade en de vraaguitval. Zo’n routekaart dient mede gebaseerd te zijn op de betrouwbare sneltests en vaccins die op afzienbare termijn grootschalig ter beschikking zullen komen. We roepen het kabinet om een routekaart voor de culturele en creatieve sector spoedig vorm te geven. Ook inzichten uit proeftuinen, fieldlabs en andere ontwikkelingen kunnen hierop van invloed zijn. Want omgang met de coronapandemie is vooral gebaseerd op voortschrijdend inzicht. 

Noodsteun moet effectiever en kapitaalkrachtig fonds voor investeringen is noodzakelijk

Een passend steunpakket voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering – dat is waar de Museumvereniging zich onverminderd voor inzet. Daartoe werkt de vereniging samen met Gastvrij Nederland, platform van MKB Nederland en VNO-NCW; speerpunten zijn o.a. generieke steun, protocol en routekaart. Ook werken we intensief samen met de Taskforce culturele en creatieve sector. Die heeft de schade tot en met 2021 geschat op zo’n 4,5 miljard euro. Inmiddels is tot 1 juli 2021 circa 1,2 miljard aan noodsteun beschikbaar vanuit overheden, rijkscultuurfondsen en private partijen, maar die steun bereikt niet altijd culturele organisaties - zoals musea - waar die voor bedoeld is. De Museumvereniging dringt er daarom op aan dat:

  • Gemeenten met de 150 miljoen euro voor lokale infrastructuur daadwerkelijk musea omarmen en hun noden te verlichten. Ook musea zelf hebben hierover bericht ontvangen met een voorbeeldbrief aan hun gemeente; de vereniging heeft raadsleden en colleges van B&W een oproep gestuurd met hetzelfde doel.
  • Het kabinet het omzetbegrip voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) verduidelijkt waardoor noodsteun en tegemoetkomingen niet langer meegeteld hoeven te worden. Daar is bescheiden voortgang te melden: kwijtschelding en vermindering van huur en andere lasten zijn inmiddels uitgezonderd van het omzetbegrip. Dat lijkt ook te gelden voor giften vanuit het Kickstartcultuurfonds om te kunnen heropenen in de anderhalve meter samenleving. Maar voor andere noodsteun geldt nog steeds dat die volledig wordt meegerekend als omzet om – volgens het kabinet - dubbeltelling voor subsidies te voorkomen. Wij verkennen met de Taskforce nog hoe hier zonder extra (accountants)controle een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt.
  • Het kabinet het plafond van 90.000 euro in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) optrekt. Het kabinet heeft vorige week reeds het maximum te compenseren lasten verhoogd van 50% naar 70% maar dat biedt in de praktijk weinig soelaas nu het maximumbedrag gelijk is gebleven. En dat knelt des te meer nu de lasten doorlopen en de derving van inkomsten tijdens de kerstvakantie nog verder zal oplopen.   Bovendien houdt TVL net als NOW nog steeds te weinig rekening met seizoenspieken waardoor bijvoorbeeld musea die rondom de kerstperiode meer dan evenredig inkomsten derven, sterk benadeeld worden

Het publieke belang van musea blijft voorop staan

Verder pleit de Museumvereniging – net als de Taskforce culturele en creatieve sector en de Raad voor Cultuur - voor het instellen van een kapitaalkrachtig fonds om te investeren in de veerkracht en doorontwikkeling van de museumsector bijvoorbeeld door nieuwe verdienmodellen. Na 2020 zal ook 2021 vooral in het teken van de coronacrisis staan. De noodsteun tot 1 juli heeft de druk iets van de ketel gehaald, maar het wordt een jaar van ongekende en onbekende uitdagingen voor de musea. De Museumvereniging zet de schouders eronder om musea te ondersteunen om zo goed mogelijk uit deze zware periode te komen. Het publieke belang van musea blijft voorop staan, meer dan ooit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws