Musea voor Mensen

Publicatie | 01 sep. 2014

Musea zijn van waarde: voor de samenleving en voor mensen. Dit rapport is het resultaat van een zoektocht naar wat musea van betekenis maakt. 

Analyse museumbestel  

In september 2012 verscheen Musea voor Morgen. Dit rapport werd opgesteld in opdracht van de Museumvereniging door een commissie bestaande uit museumdirecteuren onder voorzitterschap van Irene Asscher-Vonk. Het was een eigen initiatief van de musea, die tegen de achtergrond van de omvangrijke rijksbezuinigingen op cultuur hun toekomst in eigen hand wilden nemen. Musea voor Morgen bevatte een analyse van de sterke en zwakke punten in het museumbestel en signaleerde kansen voor de toekomst. Samenwerking was een hoofdthema. In het tweede rapport, dat in vervolg daarop verscheen, werden 150 inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen musea onderling en tussen musea en andere instellingen, bedrijfsleven en overheden gebundeld onder de titel Proeven van Partnerschap.

Afsluiting reeks 

Dit rapport vormt de afsluiting van de reeks. Musea voor Mensen bouwt voort op de voorgaande rapporten en maakt gebruik van nieuwe inzichten en gegevens. Het rapport is opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Kim Putters, directeur van het SCP, en verder bestaande uit Pieter Geelen (oprichter Turing Foundation, medeoprichter TomTom, tevens lid van Asscher-Vonk II) en Manfred Sellink (Musea Brugge, lid van beide voorgaande commissies). Claartje Bunnik (Bunnik Beleid en Advies) was opnieuw secretaris. 

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Deel deze publicatie