Musea en vrijwilligers

Vrijwel alle Nederlandse musea werken met vrijwilligers - zo'n 20% van de musea draait zelfs volledig op hun tomeloze energie en toewijding. Deze vrijwilligers zijn actief in bijna 4.000 voltijdbanen in de museumsector. Kapitalisatie van hun belangeloze inzet telt op tot € 100 miljoen. Dat is zo’n 10% van de omzet van alle musea samen.

Handleiding vrijwilligersbeleid

Dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor musea in Nederland is bevestigd in het onderzoek Vrijwilligers: pijler onder de musea. Zo ervaart 40% van de musea een tekort aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. De belangrijkste reden voor musea om met vrijwilligers te werken is van financiële aard. Belangrijke beweegredenen zijn ook de toegevoegde waarde van expertise en draagvlak in de – lokale – samenleving. Naast dit onderzoek is een handleiding vrijwilligersbeleid voor musea ontwikkeld.


Ode aan alle museumvrijwilligers

Met een Ode aan alle museumvrijwilligers bedankt de Museumvereniging 23.000 vrijwilligers in het kader van de Internationale Dag van de Vrijwilliger. De ode bestaat uit 40 ontroerende miniportretten met persoonlijke verhalen. Bekijk deze portretten op ons YouTube-kanaal.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

Ode aan al onze museumvrijwilligers

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?