Minister OCW vraagt rijksmusea om visitatiekader nader uit te werken

Nieuws | 07 jul. 2020

Vandaag heeft de Raad voor Cultuur advies uitgebracht over het visitatiekader voor de rijksmusea. De Raad steunt het voorstel dat de rijksmusea aan de minister van OCW hebben gedaan en het doet aanbevelingen ter verbetering.

Inmiddels heeft de minister de Museumvereniging verzocht om het visitatiekader voor de rijksmusea nader uit te werken rekening houdend met een focus op inhoudelijke kwaliteit, publiek en maatschappelijk belang, en organisatie en management. De rijksmusea nemen dit op korte termijn ter hand want verantwoording afleggen aan de samenleving over de invulling van de wettelijke taak die rijksmusea hebben, is wezenlijk. 

Erfgoedwet

Vanaf 2021 vallen de rijksmusea geheel onder de Erfgoedwet en maken zij geen deel meer uit van de Basisinfrastructuur. Hierdoor worden zij niet langer vierjaarlijks beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Najaar 2019 heeft de minister Van Engelshoven de Museumvereniging gevraagd een visitatiekader uit te werken. Dit omdat de vereniging eerder al visitatierondes van rijksmusea heeft gecoördineerd in opdracht van de toenmalige bewindspersoon. 

Het belang van een eenduidig doel

De Raad voor Cultuur benadrukt in zijn advies het belang van een eenduidig doel: beoordeling van het functioneren van de rijksmusea. Een efficiënt, helder en simpel proces waarbij op hoofdlijnen gerapporteerd wordt, de rapportages openbaar zijn en benoeming van de commissieleden door de minister plaatsvindt, dragen bij aan een onafhankelijke beoordeling. De Museumvereniging gaat graag met minister Van Engelshoven en de Raad voor Cultuur in gesprek over een voorspoedige start van deze nieuwe systematiek. 

Deel dit nieuws