Manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ aangeboden aan Tweede Kamer

Nieuws | 12 apr 2017

Johnny de Mol heeft vanmiddag het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het manifest wordt onder andere steun gevraagd voor giften in Nederland, voor musea een belangrijke steun in de rug bij het tonen van de schatten in de Nederlandse collectie. Een van de ondertekenaars is de federatie Cultuur, waarvan de Museumvereniging lid is. 

In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus. De Geefwet - die dit jaar wordt geëvalueerd - is zeer belangrijk voor musea. Giften vormen een significant onderdeel van de museuminkomsten.

Erkenning

'Dit breed gedragen manifest is een oproep aan informateur en onderhandelaars om een heldere visie op filantropie op te nemen in het regeerakkoord', aldus Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland. 'De overheid heeft daar zelf een groot belang bij. Wij vragen geen miljardeninvesteringen, maar erkenning, uitgedrukt in overheidsbeleid dat ruimte biedt, barrières wegneemt en nieuwe barrières voorkomt. Laat bijvoorbeeld de giftenaftrek intact.'

Het Manifest is ondertekend door Goede Doelen Nederland, FIN, CIO, Nederland Filantropieland, SBF, NOV, Partos, Goede Doelen Platform, Partin, Theo Schuyt (Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam), Centre for Strategic Philanthropy Erasmus, Federatie Cultuur, NOC*NSF en Kunsten’92.

Deel dit nieuws