Manager

Vacature | 04 feb 2020

Museum de Vier Quartieren zoekt een ondernemende Manager

Organisatie: Museum de Vier Quartieren
Omvang: zeven dagdelen per week
Locatie: Oirschot
Sluitingsdatum: 26 februari 2020

Wie we zijn

Museum de Vier Quartieren is hét Oirschots museum. Het vertelt het verhaal van Oirschot en de ruime omgeving. Het wil op een betekenisvolle en belevingsvolle manier zichtbaar maken hoe Oirschot geworden is zoals het nu is. Dat gebeurt door middel van exposities en (educatieve) activiteiten. Oirschot heeft een bijzondere, rijke geschiedenis en beschikt over veel cultureel erfgoed. Museum de Vier Quartieren is gevestigd in het karakteristieke 16de-eeuwse kapittelhuis in het centrum van Oirschot, vlak achter de basiliek en de Markt. Het is erkend als Geregistreerd Museum. Het museum werkt hard aan een nieuwe visie voor de toekomst. Dit heeft zich afgelopen jaar vertaald in een uitgebreid herinrichtingsproject. In de eerste helft van 2020 vindt de officiële heropening plaats. Thematisch kiest het museum voor “het dagelijks leven in de tijd van Vincent van Gogh”, waarbij steeds een koppeling met heden en verleden gemaakt wordt. De waarden van het museum zijn: collectiewaarde - educatieve waarde - verbindende waarde - belevingswaarde en economische waarde. De museummanager werkt intensief samen met het bestuur, een zestigtal vrijwilligers en enkele adviseurs. Aan het Museum wordt een regierol toegekend in de samenwerking met de andere erfgoedorganisaties in de Gemeente Oirschot.

Wie we zoeken:

Een ondernemende manager die een leidende rol vervult in de professionalisering van het museum. Onze manager straalt creativiteit en enthousiasme uit, is communicatief sterk, heeft een goed gevoel voor wat er leeft in de samenleving en is sterk in het opbouwen en onderhouden van netwerken. Klantgerichtheid is daarbij even belangrijk als het vervullen van een verbindende rol en het optreden als boegbeeld. Een relevante opleiding op hbo/wo-niveau en aantoonbare kennis van en affiniteit met museumwerk en cultureel erfgoed zijn vanzelfsprekend. Flexibiliteit is net zo belangrijk als een professionele werkhouding. De functie vraagt om een kandidaat die zelfstandig en nauwkeurig werkt, beschikt over organisatorische vermogens en resultaatgericht is.

Tot de werkzaamheden van de museummanager behoren de taken:

 • Versterken van de maatschappelijke betekenis van het museum;
 • Intensief werken aan marketing en communicatie (publiekswerving);
 • Strategisch beleid ontwikkelen naar concrete plannen en deze vervolgens (doen) uitvoeren;
 • Samenwerken met de andere erfgoedorganisaties in onze gemeente;
 • Actief bijdragen aan het verwerven van projectsubsidies en fondsen;
 • Zorgen voor planning en uitvoering van de taken van vrijwilligers(teams);
 • Zorgdragen voor een dagelijkse goede gang van zaken;
 • Beheren van de collectie;
 • Organiseren en (laten) uitvoeren van publieksactiviteiten en educatieve jeugdprogramma’s;
 • Bijdragen aan hospitality;
 • Inhoudelijk en organisatorisch bijdragen aan (de voorbereiding van) exposities;
 • Zorgen voor kasbeheer en enkele dagelijkse financieel/administratieve taken.

Inlichtingen en sollicitaties

De heer A. J. van den Brand, voorzitter, verstrekt inlichtingen. Hij is bereikbaar via mailadres A.v.d.Brand2@kpnplanet.nl of onder telefoonnummer 06 2338 8055. Sollicitaties kunt u richten aan hem, via genoemd mailadres. U kunt solliciteren tot 26 februari 2020.