Lobbytraining en advies

Naast de actieve lobby die de Museumvereniging zelf voor haar leden voert, brengt ze haar leden ook door middel van een handleidingen en workshops de fijne kneepjes van het lobbyvak bij. Van het wetgevings- en beleidvormingsproces tot specifieke lobbyvaardigheden.

De museumsector heeft tijd en geld nodig om de periode te overbruggen waarin er nog minder bezoekinkomsten zijn door corona. Dat maakt het extra belangrijk voor musea om actief te lobbyen bij hun gemeenten. Want op 16 maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De eerste teksten voor de verkiezingsprogramma’s worden in de zomer van 2021 gemaakt. In het najaar worden deze al definitief gemaakt. Daarom is het belangrijk dat musea nu al werken aan de banden met lokale politici. Door hen bijvoorbeeld uit te nodigen voor een bezoek om zo te laten zien wat je over en weer voor elkaar kunt betekenen.

Steunpakket cultuursector

Minister Van Engelshoven van OCW heeft bij het steunpakket voor de cultuursector van 300 miljoen euro in 2020 enkele voorwaarden gesteld waaraan instellingen moeten voldoen om aanspraak te maken op middelen. Een van deze voorwaarden is dat de gemeente of provincie ook een (gelijkwaardige) bijdrage doet. Waar de Museumvereniging de collectieve belangenbehartiging voert, is het de taak van de musea zélf om te lobbyen bij hun gemeente of provincie.

Lobbyhandleiding

Om musea te helpen bij deze lobby helpt de Museumvereniging ze op weg. Zo heeft de vereniging een lobbyhandleiding geschreven. Deze handleiding geeft een beknopte uitleg welke stappen je kunt nemen om te lobbyen en geeft daarbij ook tips. De lobbyhandleiding is terug te vinden op Museumcontact. Onderdeel van de handleiding is ook een voorbeeldbrief die kan dienen als basis voor een (brand)brief voor gesprekspartners bij gemeente en provincie.

De kunst van het beïnvloeden

Hoe zit het besluitvormingsproces in elkaar en op welk moment moet ik lobbyen? Wat is de invloed van nieuwe media op public affairs? Om efectief belangen te behartigen is het essentieel om de besluitvormingsprocessen te doorgronden. 

Meer informatie:
Lobbyhandleiding coronacrisis

Lobyhandleiding 2020
Handleiding Lobbyen bij de gemeente 2018
Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.