Lid van de Raad van Toezicht

Vacature | 11 jan. 2022

Organisatie: Museum Gouda
Locatie: Gouda
Sluitingsdatum: 10 februari 2022

I.v.m. het aflopen van de termijn van één van de leden van de Raad van Toezicht is Museum Gouda op zoek naar een:

   
      Lid van de Raad van Toezicht

 

Kandidaten zijn ingevoerd in het museale en/of culturele bestel van Nederland en zijn een gesprekspartner op het gebied van het artistiek en cultureel beleid, programmering, collectiebeheer en fondsenwerving.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:

 • Affiniteit met Museum Gouda en de museale sector hebben;
 • Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring hebben;
 • Kunnen reflecteren op strategische beleidskeuzen;
 • Een relevant netwerk hebben

  Algemeen

  De Raad van Toezicht als geheel houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder van Museum Gouda.
  De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de rekening van het afgelopen jaar goed, na een onafhankelijke beoordeling door de door de Raad van Toezicht aangetrokken accountant. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de begroting voor het komende jaar goed en stelt het jaarplan vast. Leden van de Raad van Toezicht zijn ambassadeurs van het museum. De Raad van Toezicht werkt vanuit de Code Governance Cultuur.


  Selectieprocedure

  U kunt tot uiterlijk 10 februari 2022 een korte motivatie met CV sturen naar: info@museumgouda.nl.
 • Gesprekken vinden plaats begin maart 2022;
 • De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur van Museum Gouda;
 • Aanstelling vindt plaats nadat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda is gehoord.