Ledenvergadering

De Museumvereniging telt ruim 450 leden. Minimaal twee keer per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering. In dit overleg wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. In 2022 vinden de ledenvergaderingen plaats op 30 mei en 28 november.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Naast leden kent de Museumvereniging ook de status van gelieerde instelling en belangstellende. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen. 

Ledenvergadering november 2021

Op maandag 29 november 2021 vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de Museumvereniging online plaats via een live webinar. De museumdirecteuren konden vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de ledenvergadering digitaal bijwonen. Tijdens deze vergadering werd onder meer de laatste stand van de lobby en steunpakketten gedeeld, werd het jaarplan en de begroting 2022 goedgekeurd en werd gedeeld dat bestuurslid Saskia Bak zich nog een bestuurstermijn beschikbaar stelt. Verder konden we laten weten dat we per 1 januari 2022 een aantal nieuwe leden verwelkomen.

Ledenvergadering mei 2021

Op maandag 31 mei 2021 vond er online een ledenvergadering online plaats. In deze vergadering werd het nieuwe bestuurslid Lous Kerkhof, directeur Oyfo, verwelkomd en werd de jaarverantwoording voor 2020 afgelegd. 

Op maandag 1 maart 2021 vond een extra online ledenvergadering plaats. Aanleiding voor deze tussentijdse ledenvergadering was de voordracht van een nieuw bestuurslid: Stephan Warnik, algemeen directeur Zuiderzeemuseum.

Meer informatie: word lid