Ledenvergadering

De Museumvereniging telt ruim 400 leden. Minimaal twee keer per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering. In dit overleg wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Vanwege de coronamaatregelen vinden de ledenvergaderingen momenteel online plaats.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Naast leden kent de Museumvereniging ook de status van gelieerde instelling en belangstellende. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen. De komende ledenvergadering staat gepland voor maandag 29 november 2021.

Online ledenvergadering

Op maandag 31 mei vond er online een ledenvergadering online plaats. In deze vergadering werd het nieuwe bestuurslid Lous Kerkhof, directeur Oyfo, verwelkomd en werd de jaarverantwoording voor 2020 afgelegd. 

Op maandag 1 maart 2021 vond een extra online ledenvergadering plaats. Aanleiding voor deze tussentijdse ledenvergadering was de voordracht van een nieuw bestuurslid: Stephan Warnik, algemeen directeur Zuiderzeemuseum.

De Noodwet die online ledenvergaderingen rechtsgeldig maakt, is nog steeds van kracht. 

Ledenvergadering 2020

Op maandag 23 november 2020 vond de halfjaarlijkse Ledenvergadering van de Museumvereniging online plaats via een live webinar. De museumdirecteuren konden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum de ledenvergadering digitaal bijwonen. 

Op de agenda stond onder meer: een bestuurswissel (Peter Tieleman volgt Ewoud Goudswaard op als penningmeester per 24 november 2020), een update van de lobby en steunmaatregelen, Museumprotocol en routekaart, jaarplan en begroting 2021 en advies koloniale collecties. Verder konden we laten weten dat we per 1 januari 2021 negen nieuwe leden verwelkomen.

Op maandag 25 mei 2020 vond de halfjaarlijkse Ledenvergadering van de Museumvereniging online plaats via een live webinar. Alle directeuren van de bij ons aangesloten musea waren uitgenodigd om de vergadering, uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger, digitaal bij te wonen. Dankzij een onlangs aangenomen noodwet zijn besluiten - genomen tijdens een online ledenvergadering - rechtsgeldig. Juist nu, is het goed dat we als vereniging niet alleen met elkaar in gesprek kunnen maar ook over verenigingszaken kunnen besluiten.

Op de agenda stond onder meer: musea in tijden van corona, jaarverantwoording 2019, vaststellen notulen ledenvergadering 25 november 2019. Verder verwelkomden we nieuwe leden en droegen we een nieuw bestuurslid voor.  

Meer informatie: word lid