Ledenvergadering

De Museumvereniging organiseert minimaal tweemaal per jaar een Ledenvergadering. In dit overleg wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. 

De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Naast leden kent de Museumvereniging ook de status van gelieerde instelling en belangstellende. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen.

Meer informatie: Word lid