Ledenvergadering

De Museumvereniging telt ruim 450 leden. Minimaal twee keer per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering. In dit overleg bepalen bureau, bestuur en de leden de koers van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid. In 2023 zijn de ledenvergaderingen op 30 mei en 27 november.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Naast leden kent de Museumvereniging ook de status van gelieerde instelling en belangstellende. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen. 

Meer informatie: word lid