Leden raad van toezicht

Vacature | 14 sep. 2021

Organisatie: De Museumfabriek
Locatie: Enschede
Sluitingsdatum: 30 september 2021

In verband met het aflopen van de termijnen van enkele leden van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek in Enschede zoeken wij drie nieuwe leden. Zo mogelijk zal één van de nieuwe leden in de loop van volgend jaar de huidige voorzitter opvolgen.

De Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek bestaat gewoonlijk uit zes leden. In de raad willen wij tenminste het volgende specialisme vertegenwoordigd zien: financieel, juridisch, museaal, maatschappelijk/ educatief en algemeen bestuurlijk. Hier zal in de zoektocht naar de nieuwe leden extra aandacht naar uit gaan. Bij de keuze van de leden geven wij bijzondere aandacht aan een zo divers mogelijke samenstelling. Daarbij zoeken wij naar een balans tussen leden met een voornamelijk landelijk netwerk en leden met een meer regionaal georiënteerd netwerk.


Heeft u belangstelling voor één van de vacant komende functies? Wij vragen u geen traditionele sollicitatiebrief te sturen maar in uw schrijven in te gaan op de volgende vragen (per vraag liever niet meer dan 200 woorden).

  1. Op welk specialisme solliciteert u en wat motiveert u om voor deze functie te solliciteren?
  2. Op welke manieren houdt u zichzelf op de hoogte van de actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het culturele veld?
  3. Wat ziet u voor mogelijkheden en kansen voor de beide musea in de komende vier jaren?
  4. Hoe acteert u als lid van de RvT als zich voor de musea kansen voordoen, die volgens u opgepakt moeten worden?
  5. Beschrijf een situatie waarin een kritische analyse of optreden van uw kant een rol heeft gespeeld. Wat heeft u gedaan met welk resultaat?

Informatie

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reactie met een CV vóór 1 oktober 2021. De gesprekken zullen medio oktober plaatsvinden. U kunt uw reactie sturen naar: HRM@rijksmuseumtwenthe.nl

Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met Bob Vos, voorzitter selectiecommissie RVT (06-53337240)